Digitalt Læringsløp/Learning Paths

Lag læringsløp tilpasset din organisasjon med innhold som oppleves relevant. Bruk quiz eller dilemmas for refleksjon. 

Varier læringstiltak med forskjellige læringsformer. Variasjon i presentasjon av innhold og avsluttende elementer gjør læringsløpet mindre forutsigbart og skaper positive forventninger til videre gjennomføring.


Snapper Digitalt læringsløp støtter følgende varianter:

  • Mikrolæring
  • Tekst & bilde
  • Video
  • Oppgaver
  • Quiz
  • Refleksjon og tilbakemelding
Snapper LMS gir deg muligheten til å lage skreddersydde læringsløp