Automatisk varsling

Ettersom all kompetanse og læring er samlet et sted, er det enkelt å sette opp varslingsrutiner for lovpålagt eller nødvendig kompetanse. Systemet vil varsle medarbeider og leder når kompetanse eller sertifikater må fornyes.

 

Digital signatur
Snapper tilbyr mulighet for digital signatur for sikker verifikasjon og dokumentert gjennomføring. Digital signatur gjør det enkelt å laste opp dokumenter brukeren skal signere på.

 

Når et dokument er signert digitalt lagres kompetansetypen på brukerens profil og tilgjengeliggjøres i standardiserte rapporter og blir søkbart i systemet.