Med kompetansemodulen kan du registrere både formell kompetanse og realkompetanse.

 

Mulighet til å dokumentere oppfylte eller manglende kompetansekrav på individ, team, avdeling og bedriftsnivå.