Før ansettelse

Velkomstvideo
Visjon og verdier
Relevante dokumenter
Personalhåndbok
Agenda første uke

En til tre måneder

Møter med leder
Møte med HR
Relevante e-kurs
Evaluering og sjekkpunkt

Fire til seks måneder

Møter med andre avdelinger
Relevante e-kurs
Sertifiseringer
Evaluering og sjekkpunkt