I Snapper kan man definere og tilpasse kompetansekrav til blant annet medarbeidere, stillinger, teams og avdelinger, og gir stor fleksiblitet.


Man kan for eksempel se hvor langt medarbeideren, teamet eller avdelingen har kommet basert på antall kompetanse- og utviklingstiltak som er tilknyttet, status på gjennomførte krav fordelt på totalt, obligatoriske, anbefalte og personlige kompetansekrav.


Man kan definere kompetansekrav;


Totalt: Brukerens samlede gjennomføring av kompetansetiltak


Obligatoriske: Kompetansetiltak som er obligatoriske for en rolle brukeren er tagget med


Anbefalte: Kompetansetiltak som er anbefalte for en rolle brukeren er tagget med
Personlige kompetansekrav: Kompetansetiltak som er tillagt brukeren av nærmeste leder

Guide: Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse Hold deg oppdatert

Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse kan være vanskelig. Riktig opplæring til rett tid til riktig medarbeider kan være utfordrende

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy