I Snapper kan man definere og tilpasse kompetansekrav til blant annet medarbeidere, stillinger, teams og avdelinger, og gir stor fleksiblitet.


Man kan for eksempel se hvor langt medarbeideren, teamet eller avdelingen har kommet basert på antall kompetanse- og utviklingstiltak som er tilknyttet, status på gjennomførte krav fordelt på totalt, obligatoriske, anbefalte og personlige kompetansekrav.


Man kan definere kompetansekrav;


Totalt: Brukerens samlede gjennomføring av kompetansetiltak


Obligatoriske: Kompetansetiltak som er obligatoriske for en rolle brukeren er tagget med


Anbefalte: Kompetansetiltak som er anbefalte for en rolle brukeren er tagget med
Personlige kompetansekrav: Kompetansetiltak som er tillagt brukeren av nærmeste leder