Sertifikat og kvalifikasjon
Sertifikater/kvalifikasjoner kan benyttes for å registrere ulike type sertifikat/kvalifikasjon eller på en bruker, enten sertifiseringen/kvalifikasjonen er gjennomført internt hos kunde eller hos ekstern leverandør. 


Sertifikat/kvalifikasjon kan godkjennes av leder, og man kan laste opp dokumentasjon (PDF) på sertifikat/kvalifikasjon som bekreftelse på at bruker har aktuell kompetanse. En bruker kan selv også laste opp og dokumentere opplæring.