Statusrapport
Statusrapport er en lederoversikt over den totale gjennomføringsgraden av krav på den aktuelle enheten. Her kan Leder enkelt få oversikt over hvilke
medarbeidere som har gjennomført og mangler de ulike kompetansekravene.

Tre-visning
Dersom en bruker er leder for en enhet med en eller flere underliggende enheter har bruker tilgang til å navigere i organisasjonshierarkiet via en tre-visning,
samt via en drop-down liste. Via Tre-visningen får bruker en oversikt over organisasjonsstrukturen for sine enheter, samt 
underliggende enheter og enhetens status for gjennomføring av obligatorisk kompetanse.

Kompetansesøk
Som et ledd i rapportering eller planlegging av utviklingstiltak kan man benytte kompetansesøk for utføre mer avanserte og detaljerte søk basert på
spesifikke kriterier. 

Guide: Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse Hold deg oppdatert

Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse kan være vanskelig. Riktig opplæring til rett tid til riktig medarbeider kan være utfordrende

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy