Med kompetansemodulen kan du registrere både formell kompetanse og realkompetanse, med mulighet for å dokumentere oppfylte eller manglende kompetansekrav ned på individ, team, avdeling og bedriftnivå.