Sertifikater og verifikasjon
Modulen for sertifikatbehandling sørger for å ha all dokumentasjon og opplæring samlet på et sted så det ikke hersker noen tvil om man har den nødvendige opplæringen som skal til for å kunne utføre jobben.

 

Sertifikater kan benyttes for å registrere ulike type sertifikat/kvalifikasjon eller på en bruker, enten sertifiseringen/kvalifikasjonen er gjennomført
internt hos kunde eller hos ekstern leverandør. Det opprettes sertifikat/kvalifikasjon for de aktuelle sertifiseringer/sertifikater som kunde ønsker å ha
dokumentert i løsningen.

 

Sertifikat/kvalifikasjon kan godkjennes av leder, og man kan laste opp dokumentasjon (PDF) på sertifikat/kvalifikasjon som bekreftelse på at bruker har aktuell kompetanse. En bruker kan selv også laste opp og dokumentere opplæring – gitt at det er opprettet et sertifikat for den aktuelle kompetansen bruker ønsker
å registrere.