Sertifikater og verifikasjon
Modulen for sertifikatbehandling sørger for å ha all dokumentasjon og opplæring samlet på et sted så det ikke hersker noen tvil om man har den nødvendige opplæringen som skal til for å kunne utføre jobben.

 

Sertifikater kan benyttes for å registrere ulike type sertifikat/kvalifikasjon eller på en bruker, enten sertifiseringen/kvalifikasjonen er gjennomført
internt hos kunde eller hos ekstern leverandør. Det opprettes sertifikat/kvalifikasjon for de aktuelle sertifiseringer/sertifikater som kunde ønsker å ha
dokumentert i løsningen.

 

Sertifikat/kvalifikasjon kan godkjennes av leder, og man kan laste opp dokumentasjon (PDF) på sertifikat/kvalifikasjon som bekreftelse på at bruker har aktuell kompetanse. En bruker kan selv også laste opp og dokumentere opplæring – gitt at det er opprettet et sertifikat for den aktuelle kompetansen bruker ønsker
å registrere.

Guide: Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse Hold deg oppdatert

Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse kan være vanskelig. Riktig opplæring til rett tid til riktig medarbeider kan være utfordrende

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy