Sjekklister kan struktureres opp av sjekklistepunkter som bruker må gå gjennom for at sjekklisten skal bli godkjent.

Sjekklistepunktene kan være sammensatt av tekstfelter og/eller digitale signaturer.

Det er mulig å definere fire ulike godkjenningsnivåer for sjekklistepunkter for å sikre fleksibilitet for løsningen, herunder:

  • Bruker kan godkjenne sjekklistepunkt selv
  • Leder må godkjenne sjekklistepunkt
  • Bruker eller Leder må godkjenne sjekklistepunkt
  • Bruker og Leder må godkjenne sjekklistepunkt