Min side gir brukeren full oversikt over egne roller og krav til kompetanse samt tilgang til kurs og aktiviteter som er relevante og bør gjennomføres. Ledere får utvidet funksjonalitet med dashboard som gir oversikt over eget team eller avdeling. Her kan lederen følge sine medarbeideres progresjon i gjennomføring av opplæringskrav med tilhørende oversikt over hva som gjenstår av tiltak (GAP).

 

Varslingssenter
Dersom det er medarbeidere som innholdselementer som disse nærmer seg utløpsdato og/eller har utløpt, vil disse automatisk listes opp for leder.

 

Her får Leder oversikt over hvilke medarbeidere, samt hvilke læringselementer det gjelder, og kan klikke seg inn på de aktuelle brukerne for å få opp brukeres
personkort, eksempelvis for å sende en melding til den aktuelle brukeren.

Snapper LMS sørger for å varsle når sertifikater må fornyes og lovpålagt trening må iverksettes