I Snapper kan man definere og tilpasse kompetansekrav til roller, medarbeidere, ledere og avdelinger – som gir stor fleksibilitet.


Man kan for eksempel se hvor langt medarbeideren, teamet eller avdelingen har kommet basert på antall kompetanse- og utviklingstiltak som er tilknyttet, status på gjennomførte krav fordelt på totalt, obligatoriske, anbefalte og personlige kompetansekrav.


Man kan definere kompetansekrav;
Totalt: Brukerens samlede gjennomføring av kompetansetiltak
Obligatoriske: Kompetansetiltak som er obligatoriske for en rolle brukeren er tagget med
Anbefalte: Kompetansetiltak som er anbefalte for en rolle brukeren er tagget med
Personlige kompetansekrav: Kompetansetiltak som er tillagt brukeren av nærmeste leder