På min side har brukeren full oversikt over sine roller og krav, og gjennomfører de tiltak- og aktiviteter som er relevante for dem. Er man leder har man en utvidet dashboard med sitt team eller avdeling. Her kan man følge sin individuelle eller sitt teams progresjon i gjennomføring av krav, se hva som gjenstår og gjennomføre tiltak.

 

Varslingssenter
Dersom det er medarbeidere som innholdselementer som disse nærmer seg utløpsdato og/eller har utløpt, vil disse automatisk listes opp for leder.

Her får Leder oversikt over hvilke medarbeidere, samt hvilke læringselementer det gjelder, og kan klikke seg inn på de aktuelle brukerne for å få opp brukeres
personkort, eksempelvis for å sende en melding til den aktuelle brukeren.

Snapper LMS sørger for å varsle når sertifikater må fornyes og lovpålagt trening må iverksettes