Statusrapport
Statusrapport er en lederoversikt over den totale gjennomføringsgraden av krav på den aktuelle enheten. Her kan Leder enkelt få oversikt over hvilke
medarbeidere som har gjennomført og mangler de ulike kompetansekravene.

 

Tre-visning
Dersom en bruker er leder for en enhet med en eller flere underliggende enheter har bruker tilgang til å navigere i organisasjonshierarkiet via en tre-visning,
samt via en drop-down liste. Via Tre-visningen får bruker en oversikt over organisasjonsstrukturen for sine enheter, samt
underliggende enheter og enhetens status for gjennomføring av obligatorisk kompetanse.

 

Kompetansesøk
Som et ledd i rapportering eller planlegging av utviklingstiltak kan man benytte kompetansesøk for utføre mer avanserte og detaljerte søk basert på
spesifikke kriterier.