Status report
The status report is a management overview of the total degree of implementation of requirements for the unit in question. Here, the Manager can easily get an overview of which
employees who have completed and lack the various competence requirements.

Tree view
If a user is the manager of a unit with one or more subordinate units, the user has access to navigate the organizational hierarchy via a tree view,
as well as via a drop-down list. Via the Tree view, users get an overview of the organizational structure for their units, as well as
underlying units and the unit’s status for the implementation of compulsory competence.

Competence search
As part of reporting or planning development initiatives, you can use competence searches to carry out more advanced and detailed searches based on
specific criteria.

Guide: Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse Hold deg oppdatert

Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse kan være vanskelig. Riktig opplæring til rett tid til riktig medarbeider kan være utfordrende

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy