Onboarding, Offboarding and Preboarding? 

Re- and UpSkilling?
Overview of future competence requirements in the company?
Critical, required or statutory competence and training?

Checklists, documentation, notifications and traceability?

User-friendly learning platform?Get your guide today:
4 concrete steps the company can take to gain an overview of and ensure employees’ competence and training!
Happy reading!

By downloading the guide, I agree that the information I provide can be stored in order to send me e-mail with content that is relevant to what I have downloaded. For example: e-books, articles and invitations to events. I understand that I can easily unsubscribe from receiving these emails. Of course, we comply with all rules and regulations that apply to the storage of the information you provide, and we will not share your information with a third party. For more information, see our Privacy Policy

Guide: Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse Hold deg oppdatert

Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse kan være vanskelig. Riktig opplæring til rett tid til riktig medarbeider kan være utfordrende

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy