Snapper kompetanse- og læringsplatform

La organisasjonen oppleve mestring i kombinasjon med at verdier skapes!

Få oversikt og kontroll på bedriftens kompetanse, og distribuer innhold som oppleves relevant og er tilpasset din bedrift!

SNAPPER Kompetanse- og læringsplattform(LMS)

Dekker hele bedriftens kompetansestyring og læringslivssyklus fra kompetansekartlegging, innholdsproduksjon og gjennomføring til analyse og varsling av kompetansegap – alt i én løsning.

Kartlegg kompetansen

Lag og tilrettelegg kurs og læring

Lever, gjennomfør og automatiser treningen

Mål, analyser og juster læringen

1: Kartlegg kompetansen og kompetansebehovene

Edit Content

Med kompetansemodulen kan du registrere både formell kompetanse og realkompetanse.

 

Mulighet til å dokumentere oppfylte eller manglende kompetansekrav på individ, team, avdeling og bedriftsnivå.

Edit Content

Få full oversikt og kontroll over din organisasjons læringsbehov og lovpålagte krav – og gjør gjennomføringen av dem til en naturlig del av læringen – uavhengig om det er kurs, sertifiseringer eller dokumentasjon.

 

Excel-lister, ringpermer og post-it-lapper er historie. La Snapper følge opp, varsle og sørge for at opplæringen planlegges og gjennomføres når den skal

Edit Content

I Snapper kan man definere og tilpasse kompetansekrav til roller, medarbeidere, ledere og avdelinger – som gir stor fleksibilitet.


Man kan for eksempel se hvor langt medarbeideren, teamet eller avdelingen har kommet basert på antall kompetanse- og utviklingstiltak som er tilknyttet, status på gjennomførte krav fordelt på totalt, obligatoriske, anbefalte og personlige kompetansekrav.


Man kan definere kompetansekrav;
Totalt: Brukerens samlede gjennomføring av kompetansetiltak
Obligatoriske: Kompetansetiltak som er obligatoriske for en rolle brukeren er tagget med
Anbefalte: Kompetansetiltak som er anbefalte for en rolle brukeren er tagget med
Personlige kompetansekrav: Kompetansetiltak som er tillagt brukeren av nærmeste leder

2. Lag egne kurs
- fyll opp kurskatalog med trening

Edit Content

Bygg kurs fra bunnen av med Snapper Bit Learning (microlæring), eller gjenbruk innhold du allerede har laget. 

Snapper lar deg lage dynamisk kursinnhold sammensatt i korte læringssekvenser. Det er enkelt å legge til, fjerne eller endre innhold som du måtte ønske. Du kan velge egnede og effektive presentasjonsformer til å formidle en idé eller kunnskap på best måte slik at informasjonen vil bli forstått og husket.


Snapper støtter de fleste formater og former for læring:

Editoren støtter de fleste formater

 • Animasjon
 • Tekst & bilde
 • Video
 • Oppgaver
 • Quiz
 • Dilemma
 • Tilbakemelding

 

Skreddersy kursene akkurat slik du ønsker.

Edit Content

Engasjerende og skreddersydde e-kurs i bedriftens «look and feel». Kombiner intern merkevarebygging med relevant opplæring. Kompetansetiltak med egen merkevareprofil og tilpasset språkbruk oppleves som personlig og er ofte med engasjerende. 


Med Snapper kan du pakke inn 3. parts kurs i egen selskapsprofil.

Edit Content

Skreddersy kurs, last opp dine gamle, anskaff via 3. part. Snapper støtter alt.

 

Kurskatalogen viser alt innhold som er tilgjengelig for brukeren. Innholdet kategoriseres i ulike grupper som gjør det enkelt for brukeren å finne frem til relevante kurs!

 

Snapper støtter følgende formater:

 • E-kurs
 • Nano-/mikrolæringskurs
 • Spor/læringsløp
 • Kurs
 • Digital signatur
 • Sjekkliste
 • Sertifikat & kvalifikasjon
 • Verifikasjon
 • Formalkompetanse
 • Kompleks kompetanse
 • Kompetanseekvivalenter

3. Lever, gjennomfør og automatiser treningen

Edit Content

Min side gir brukeren full oversikt over egne roller og krav til kompetanse samt tilgang til kurs og aktiviteter som er relevante og bør gjennomføres. Ledere får utvidet funksjonalitet med dashboard som gir oversikt over eget team eller avdeling. Her kan lederen følge sine medarbeideres progresjon i gjennomføring av opplæringskrav med tilhørende oversikt over hva som gjenstår av tiltak (GAP).

 

Varslingssenter
Dersom det er medarbeidere som innholdselementer som disse nærmer seg utløpsdato og/eller har utløpt, vil disse automatisk listes opp for leder.

 

Her får Leder oversikt over hvilke medarbeidere, samt hvilke læringselementer det gjelder, og kan klikke seg inn på de aktuelle brukerne for å få opp brukeres
personkort, eksempelvis for å sende en melding til den aktuelle brukeren.

Snapper LMS sørger for å varsle når sertifikater må fornyes og lovpålagt trening må iverksettes
Edit Content

Digitalt Læringsløp/Learning Paths

Lag læringsløp tilpasset din organisasjon med innhold som oppleves relevant. Bruk quiz eller dilemmas for refleksjon. 

Varier læringstiltak med forskjellige læringsformer. Variasjon i presentasjon av innhold og avsluttende elementer gjør læringsløpet mindre forutsigbart og skaper positive forventninger til videre gjennomføring.


Snapper Digitalt læringsløp støtter følgende varianter:

 • Mikrolæring
 • Tekst & bilde
 • Video
 • Oppgaver
 • Quiz
 • Refleksjon og tilbakemelding
Snapper LMS gir deg muligheten til å lage skreddersydde læringsløp
Edit Content
Snapper lar deg kombinere online digital opplæring med for eksempel klasserom eller på jobb opplæring med en mentor. Dette kalles blandet læring/blended learning. Snapper støtter også påmelding til klasserom og på jobben trening.
Snapper LMS lar deg kombinere online med fysisk læring
Edit Content

Automatisk varsling

Ettersom all kompetanse og læring er samlet et sted, er det enkelt å sette opp varslingsrutiner for lovpålagt eller nødvendig kompetanse. Systemet vil varsle medarbeider og leder når kompetanse eller sertifikater må fornyes.

 

Digital signatur
Snapper tilbyr mulighet for digital signatur for sikker verifikasjon og dokumentert gjennomføring. Digital signatur gjør det enkelt å laste opp dokumenter brukeren skal signere på.

 

Når et dokument er signert digitalt lagres kompetansetypen på brukerens profil og tilgjengeliggjøres i standardiserte rapporter og blir søkbart i systemet.

Edit Content

La dine medarbeidere få tilgang til kurs fra hvor som helst, enten de er datamaskiner, mobiler eller nettbrett. Ikke alle jobber ved et skrivebord. Derfor lar Snapper deg nå alle i teamet ditt – enten de er på kontoret, på veien eller utenfor stedet. Ingen koordinering eller planlegging er nødvendig

4. Mål, analyser og juster læringen

Edit Content

På min side har brukeren full oversikt over sine roller og krav, og gjennomfører de tiltak- og aktiviteter som er relevante for dem. Er man leder har man en utvidet dashboard med sitt team eller avdeling. Her kan man følge sin individuelle eller sitt teams progresjon i gjennomføring av krav, se hva som gjenstår og gjennomføre tiltak.

Varslingssenter

Dersom medarbeidere har krav som nærmer seg utløpsdato eller har utløpt, vil disse automatisk listes opp for leder.

 

Her får Leder oversikt over hvilke medarbeideredet gjelder, og kan klikke seg inn på de aktuelle medarbeiderne for å følge opp

Her får Leder oversikt over hvilke medarbeidere, samt hvilke læringselementer det gjelder, og kan klikke seg inn på de aktuelle brukerne for å få opp brukeres
personkort, eksempelvis for å sende en melding til den aktuelle brukeren.

Snapper LMS sørger for å varsle når sertifikater må fornyes og lovpålagt trening må iverksettes
Edit Content

Statusrapport
Statusrapport er en lederoversikt over den totale gjennomføringsgraden av krav på den aktuelle enheten. Her kan Leder enkelt få oversikt over hvilke
medarbeidere som har gjennomført og mangler de ulike kompetansekravene.

 

Tre-visning
Dersom en bruker er leder for en enhet med en eller flere underliggende enheter har bruker tilgang til å navigere i organisasjonshierarkiet via en tre-visning,
samt via en drop-down liste. Via Tre-visningen får bruker en oversikt over organisasjonsstrukturen for sine enheter, samt
underliggende enheter og enhetens status for gjennomføring av obligatorisk kompetanse.

 

Kompetansesøk
Som et ledd i rapportering eller planlegging av utviklingstiltak kan man benytte kompetansesøk for utføre mer avanserte og detaljerte søk basert på
spesifikke kriterier.

Edit Content

Sjekklister kan struktureres opp av sjekklistepunkter som bruker må gå gjennom for at sjekklisten skal bli godkjent. Sjekklistepunktene kan være sammensatt av tekstfelter og/eller digitale signaturer.

 

Det er mulig å definere fire ulike godkjenningsnivåer for sjekklistepunkter for å sikre fleksibilitet for løsningen, herunder:

 

 • Bruker kan godkjenne sjekklistepunkt selv
 • Leder må godkjenne sjekklistepunkt
 • Bruker eller Leder må godkjenne sjekklistepunkt
 • Bruker og Leder må godkjenne sjekklistepunkt
Snapper LMS gir deg muligheten til å lage skreddersydde læringsløp
Edit Content

Sertifikater og verifikasjon
Modulen for sertifikatbehandling sørger for å ha all dokumentasjon og opplæring samlet på et sted så det ikke hersker noen tvil om man har den nødvendige opplæringen som skal til for å kunne utføre jobben.

 

Sertifikater kan benyttes for å registrere ulike type sertifikat/kvalifikasjon eller på en bruker, enten sertifiseringen/kvalifikasjonen er gjennomført
internt hos kunde eller hos ekstern leverandør. Det opprettes sertifikat/kvalifikasjon for de aktuelle sertifiseringer/sertifikater som kunde ønsker å ha
dokumentert i løsningen.

 

Sertifikat/kvalifikasjon kan godkjennes av leder, og man kan laste opp dokumentasjon (PDF) på sertifikat/kvalifikasjon som bekreftelse på at bruker har aktuell kompetanse. En bruker kan selv også laste opp og dokumentere opplæring – gitt at det er opprettet et sertifikat for den aktuelle kompetansen bruker ønsker
å registrere.

Integrasjoner

Vi vet at det å implementere en kompetansestrategi i organisasjonen krever at du har tilgang på organisasjonens struktur i læringsplattformen.

 

Snapper henter din organisasjonsstruktur fra ditt HR system hver natt slik at du alltid ser den samme strukturen i Snapper som du har i ditt HR system.

 

Ikke begrens deg til et HR system med en kompetansemodul, men velg heller en læringsplattform som integrerer med ditt HR system.

 

Vi har erfaring med integrasjon mot løsninger som SAP, Huldt og Lillevik, Visma, Agresso, HR-partner, Microsoft Dynamics/Axapta, Navision og nye systemer legges til listen jevnlig.

Snapper hjelper BKK med kompetansestyring og dokumentasjon av kompetanse og kurs

Kompetansetyring:

 • Hvilken kompetanse har medarbeidere i dag?
 • Hva trenger vi fremover?
 • Hvilke kompetansetiltak må vi settre i gang fort å komme dit?
 • Hva er status på fremdrift?

 

Dokumentasjon av kompetanse og kursadministrasjon:

 • Påmelding og registering til interne og eksterne kurs
 • Gjennomføring av egenproduserte e-kurs
 • Opplasting av kompetansebevis

BKK har brukt Snapper i snart 10 år og bruker Snapper til komepetansestryring, kursadministrasjon og elæring, samt dokumentasjon av BKKs kritiske kompetanse.

Få en demonstrasjon av hva SNAPPER Kompetanse- og læringsplattform(LMS) for industri og produksjon kan hjelpe deg med

Få innsikt i hvordan SNAPPER – Én plattform for kompetanse styring og læring i bedriften – kan trygge og utnytte potensialet i bedriftens ansatte og deres kompetanse.