Good onboarding of new employees

Good onboarding of new employees is important for several reasons. Firstly, it can help to increase the satisfaction and motivation of new employees. New employees who receive structured and customized training feel valued and included in the business, which can help increase their attachment to the business and their motivation to do a good job.

Secondly, good onboarding can help increase the productivity and efficiency of new hires. By ensuring that new hires get the information and training they need to do a good job from the start, the business can ensure that new hires are up and running as quickly as possible, which can help increase the overall productivity of the business.

Thirdly, good onboarding can help reduce dropouts among new employees. New hires who feel welcome and included in the business are more likely to stay and enjoy their jobs. This can help reduce attrition and save the business the time and money that must be spent on hiring and onboarding new employees.

All in all, good onboarding is important to ensure that new employees get the best possible start in the business, and to ensure that they become motivated, productive and connected to the business in the long term.

Digital onboarding

Digital onboarding of new employees involves introducing new employees to the business and their work tasks on a digital platform, such as an online learning platform or an intranet. This can be an effective way to ensure that new employees receive the information and training they need to get started in their work quickly and efficiently.

There are many advantages to digital onboarding. Firstly, it saves time, both for new employees and for the HR department. New hires can go through their training on their own initiative, at their own pace, and they don’t have to wait to be called to a meeting or session to get the information they need. For the HR department, this means that they can focus on other important tasks, instead of spending time conducting orientation meetings and other forms of physical onboarding.

Digital onboarding can also help to increase the satisfaction and motivation of new employees. By offering structured and accessible training, the business can show that it cares about new hires and their development, which can help increase their attachment to the business.

It is important to keep in mind that digital onboarding does not replace the human contact and interaction that is important to bond between new employees and the business. Therefore, digital onboarding should be combined with physical meetings and other forms of social interaction, so that new employees have the opportunity to get to know colleagues and learn more about the business in a more personal way.

All in all, digital onboarding is an effective way to introduce new employees to the business, as long as it is combined with other forms of interaction and social contact

Here is a checklist that can be useful when setting up a digital onboarding process for new employees:

  1. Define the goals for the onboarding: What do you want to achieve with digital onboarding? What should new employees learn, and what should they have the prerequisites to be able to do when the onboarding is finished?
  2. Choose a digital platform: There are many different platforms that can be used for digital onboarding. Choose a platform that is easy to use, provides a good overview and has the functions you need.
  3. Create a structured training plan: Plan what information and training will be provided, and ensure that this is presented in a structured and meaningful way.
  4. Adapt the content to new employees: Ensure that the content of the training is adapted to the new employees’ skills and experience, so that they get the most out of the training.
  5. Offer support and help along the way: Ensure that new employees have access to help and support during their training, either through a mentor or another contact person.
  6. Carry out physical meetings and other forms of interaction: Digital onboarding should be combined with physical meetings and other forms of interaction, so that new employees have the opportunity to get to know colleagues and learn more about the business in a more personal way.
  7. Conduct evaluations and adjust training as needed: Evaluate how new hires have done during training and adjust training as needed to ensure new hires get the most out of it.
Snapper LMS gir deg muligheten til å lage skreddersydde læringsløp

Read more about Snapper’s solutions for onboarding here: https://snapper.no/onboarding/

Other content that may interest you:

Advantages of module-based learning

Module-based learning is a pedagogical approach where knowledge and skills are organized and structured in modules that focus on certain parts of a larger subject area. The approach contains learning processes that are structurally designed to combine different learning methods and strategies to create a comprehensive and effective learning experience for those who will carry out the learning measures.

Read »

Guide: Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse Hold deg oppdatert

Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse kan være vanskelig. Riktig opplæring til rett tid til riktig medarbeider kan være utfordrende

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy