God onboarding av nyansatte

God onboarding av nyansatte er viktig av flere grunner. For det første kan det bidra til å øke tilfredsheten og motivasjonen hos nyansatte. Nyansatte som får en strukturert og tilpasset opplæring, føler seg verdsatt og inkludert i virksomheten, noe som kan bidra til å øke deres tilknytning til virksomheten og deres motivasjon for å gjøre en god jobb.

For det andre kan god onboarding bidra til å øke produktiviteten og effektiviteten hos nyansatte. Ved å sørge for at nyansatte får den informasjonen og opplæringen de trenger for å kunne gjøre en god jobb fra starten av, kan virksomheten sikre at nyansatte blir oppe og gå så raskt som mulig, noe som kan bidra til å øke virksomhetens overordnede produktivitet.

 

For det tredje kan god onboarding bidra til å redusere frafall hos nyansatte. Nyansatte som føler seg velkomne og inkludert i virksomheten, er mer tilbøyelige til å bli værende og trives på jobben sin. Dette kan bidra til å redusere frafall og spare virksomheten for tid og penger som må brukes på å ansette og onboarde nye ansatte.

 

Alt i alt er god onboarding viktig for å sikre at nyansatte får den best mulige starten i virksomheten, og for å sikre at de blir motiverte, produktive og tilknyttede til virksomheten på sikt.

Digital onboarding

Digital onboarding av nyansatte innebærer å introdusere nyansatte til virksomheten og deres arbeidsoppgaver på en digital plattform, som f.eks. en nettbasert læringsplattform eller et intranett. Dette kan være en effektiv måte å sikre at nyansatte får den informasjonen og opplæringen de trenger for å komme i gang med arbeidet sitt på en rask og effektiv måte.

 

Det finnes mange fordeler med digital onboarding. For det første sparer det tid, både for nyansatte og for HR-avdelingen. Nyansatte kan gå gjennom opplæringen sin på eget initiativ, i sin egen takt, og de trenger ikke å vente på å bli innkalt til et møte eller en sesjon for å få den informasjonen de trenger. For HR-avdelingen betyr dette at de kan fokusere på andre viktige oppgaver, i stedet for å bruke tid på å gjennomføre orienteringsmøter og andre former for fysisk onboarding.

 

Digital onboarding kan også bidra til å øke tilfredsheten og motivasjonen hos nyansatte. Ved å tilby en strukturert og tilgjengelig opplæring, kan virksomheten vise at den bryr seg om nyansatte og deres utvikling, noe som kan bidra til å øke deres tilknytning til virksomheten.

 

Det er viktig å huske på at digital onboarding ikke erstatter den menneskelige kontakten og interaksjonen som er viktig for å knytte bånd mellom nyansatte og virksomheten. Derfor bør digital onboarding kombineres med fysiske møter og andre former for sosial interaksjon, slik at nyansatte får mulighet til å bli kjent med kollegaer og lære mer om virksomheten på en mer personlig måte.

 

Alt i alt er digital onboarding en effektiv måte å introdusere nyansatte til virksomheten på, så lenge det kombineres med andre former for interaksjon og sosial kontakt

Her er en sjekkliste som kan være nyttig når du skal sette opp en digital onboarding-prosess for nyansatte:

  1. Definer målene for onboardingen: Hva ønsker du å oppnå med digital onboarding? Hva skal nyansatte lære, og hva skal de ha forutsetninger for å kunne gjøre når onboardingen er ferdig?

  2. Velg en digital plattform: Det finnes mange ulike plattformer som kan brukes til digital onboarding. Velg en plattform som er enkel å bruke, gir god oversikt og har de funksjonene du trenger.

  3. Opprett en strukturert opplæringsplan: Planlegg hvilken informasjon og opplæring som skal gis, og sørg for at denne presenteres på en strukturert og meningsfull måte.

  4. Tilpass innholdet til nyansatte: Sørg for at innholdet i opplæringen er tilpasset nyansattes kompetanse og erfaring, slik at de får mest mulig ut av opplæringen.

  5. Tilby støtte og hjelp underveis: Sørg for at nyansatte har tilgang til hjelp og støtte underveis i opplæringen, enten gjennom en mentor eller en annen kontaktperson.

  6. Gjennomfør fysiske møter og andre former for interaksjon: Digital onboarding bør kombineres med fysiske møter og andre former for interaksjon, slik at nyansatte får mulighet til å bli kjent med kollegaer og lære mer om virksomheten på en mer personlig måte.

  7. Gjennomfør evalueringer og juster opplæringen etter behov: Evaluer hvordan nyansatte har gjort det under opplæringen, og juster opplæringen etter behov for å sikre at nyansatte får mest mulig ut av den.
Snapper LMS gir deg muligheten til å lage skreddersydde læringsløp

Les mer om Snappers løsninger for onboarding her: https://snapper.no/onboarding/

Annet innhold som kan interessere deg:

Skill Based Talent Management og Læring

Det er buzz rundt SBTM nå på grunn av den økte interessen for å utnytte det unike potensialet til hver enkelt ansatt fordi dette gir bedrifter muligheten til å møte de stadig skiftende behovene til arbeidsmarkedet og til å tilpasse seg den økte konkurransen om talenter. Bedrifter

Les »

Guide: Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse Hold deg oppdatert

Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse kan være vanskelig. Riktig opplæring til rett tid til riktig medarbeider kan være utfordrende

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy