God onboarding av nyansatte

God onboarding av nyansatte er viktig av flere grunner. For det første kan det bidra til å øke tilfredsheten og motivasjonen hos nyansatte. Nyansatte som får en strukturert og tilpasset opplæring, føler seg verdsatt og inkludert i virksomheten, noe som kan bidra til å øke deres tilknytning til virksomheten og deres motivasjon for å gjøre en god jobb.

For det andre kan god onboarding bidra til å øke produktiviteten og effektiviteten hos nyansatte. Ved å sørge for at nyansatte får den informasjonen og opplæringen de trenger for å kunne gjøre en god jobb fra starten av, kan virksomheten sikre at nyansatte blir oppe og gå så raskt som mulig, noe som kan bidra til å øke virksomhetens overordnede produktivitet.

 

For det tredje kan god onboarding bidra til å redusere frafall hos nyansatte. Nyansatte som føler seg velkomne og inkludert i virksomheten, er mer tilbøyelige til å bli værende og trives på jobben sin. Dette kan bidra til å redusere frafall og spare virksomheten for tid og penger som må brukes på å ansette og onboarde nye ansatte.

 

Alt i alt er god onboarding viktig for å sikre at nyansatte får den best mulige starten i virksomheten, og for å sikre at de blir motiverte, produktive og tilknyttede til virksomheten på sikt.

Digital onboarding

Digital onboarding av nyansatte innebærer å introdusere nyansatte til virksomheten og deres arbeidsoppgaver på en digital plattform, som f.eks. en nettbasert læringsplattform eller et intranett. Dette kan være en effektiv måte å sikre at nyansatte får den informasjonen og opplæringen de trenger for å komme i gang med arbeidet sitt på en rask og effektiv måte.

 

Det finnes mange fordeler med digital onboarding. For det første sparer det tid, både for nyansatte og for HR-avdelingen. Nyansatte kan gå gjennom opplæringen sin på eget initiativ, i sin egen takt, og de trenger ikke å vente på å bli innkalt til et møte eller en sesjon for å få den informasjonen de trenger. For HR-avdelingen betyr dette at de kan fokusere på andre viktige oppgaver, i stedet for å bruke tid på å gjennomføre orienteringsmøter og andre former for fysisk onboarding.

 

Digital onboarding kan også bidra til å øke tilfredsheten og motivasjonen hos nyansatte. Ved å tilby en strukturert og tilgjengelig opplæring, kan virksomheten vise at den bryr seg om nyansatte og deres utvikling, noe som kan bidra til å øke deres tilknytning til virksomheten.

 

Det er viktig å huske på at digital onboarding ikke erstatter den menneskelige kontakten og interaksjonen som er viktig for å knytte bånd mellom nyansatte og virksomheten. Derfor bør digital onboarding kombineres med fysiske møter og andre former for sosial interaksjon, slik at nyansatte får mulighet til å bli kjent med kollegaer og lære mer om virksomheten på en mer personlig måte.

 

Alt i alt er digital onboarding en effektiv måte å introdusere nyansatte til virksomheten på, så lenge det kombineres med andre former for interaksjon og sosial kontakt

Her er en sjekkliste som kan være nyttig når du skal sette opp en digital onboarding-prosess for nyansatte:

  1. Definer målene for onboardingen: Hva ønsker du å oppnå med digital onboarding? Hva skal nyansatte lære, og hva skal de ha forutsetninger for å kunne gjøre når onboardingen er ferdig?

  2. Velg en digital plattform: Det finnes mange ulike plattformer som kan brukes til digital onboarding. Velg en plattform som er enkel å bruke, gir god oversikt og har de funksjonene du trenger.

  3. Opprett en strukturert opplæringsplan: Planlegg hvilken informasjon og opplæring som skal gis, og sørg for at denne presenteres på en strukturert og meningsfull måte.

  4. Tilpass innholdet til nyansatte: Sørg for at innholdet i opplæringen er tilpasset nyansattes kompetanse og erfaring, slik at de får mest mulig ut av opplæringen.

  5. Tilby støtte og hjelp underveis: Sørg for at nyansatte har tilgang til hjelp og støtte underveis i opplæringen, enten gjennom en mentor eller en annen kontaktperson.

  6. Gjennomfør fysiske møter og andre former for interaksjon: Digital onboarding bør kombineres med fysiske møter og andre former for interaksjon, slik at nyansatte får mulighet til å bli kjent med kollegaer og lære mer om virksomheten på en mer personlig måte.

  7. Gjennomfør evalueringer og juster opplæringen etter behov: Evaluer hvordan nyansatte har gjort det under opplæringen, og juster opplæringen etter behov for å sikre at nyansatte får mest mulig ut av den.
Snapper LMS gir deg muligheten til å lage skreddersydde læringsløp

Les mer om Snappers løsninger for onboarding her: https://snapper.no/onboarding/

Annet innhold som kan interessere deg:

Immersive Learning

Hva er immersiv læring og hva er fordelene?
I det stadig skiftende opplæringslandskapet har immersiv læring vist seg som en kraftig metode for å heve læringsopplevelsen for medarbeidere.

Les »

Snapper inngår partnerskap med We Are Learning

Snapper og We Are Learning inngår partnerskap for å gjøre det lettere for bedrifter å skape engasjerende 3D-læringsinnhold som interaktive historier, simuleringer og animasjoner med Pixar-lignende kvalitet på minutter.

Les »