Opplæring og Kompetansestyring

Onboarding skaper engasjerte medarbeidere og økt produktivitet

Onboarding - En god start er lønnsomt

En god prosess for onboarding med tilhørende rutiner vil hjelpe nye medarbeidere å forstå organisasjonens verdier, måte å jobbe på og ikke minst skape mulighet til å bli kjent med ny virksomhet. Gi nye kollegaer best mulig start på arbeidsforholdet med digital onboarding.

Før Onboarding - Preboarding

Motivasjonen til å tilegne seg kunnskap om arbeidsforhold og ny arbeidsgiver er ofte høy rett etter kontraktsinngåelse. Perioden frem til første arbeidsdag er derfor en fin mulighet til å la medarbeidere starte forberedelsene til en ny arbeidshverdag. En trygg Onboarding handler om å være godt forberedt og trygg på nye omgivelser. Med Snapper sin mal-baserte onboarding er det enkelt å tilrettelegge for profesjonell kunnskapsformidling allerede før ny kollega møter opp første arbeidsdag (ofte kalt preboarding).

 

Eksempel på et preboarding læringsløp:

 

  • Velkomstvideo
  • Visjon og verdier
  • Relevante dokumenter
  • Personalhåndbok
  • Agenda første uke

Motiverende første dager med god onboarding

Den første tiden i ny jobb er preget at mye ny informasjon. Det er derfor viktig at onboardingsløpet spres over tid og at informasjonsflyten prioriteres og porsjoneres.

Med e-læring og et digitalt læringsløp unngår onboardingen å forstyrre daglige oppgaver. La den ansatte bli kjent med ny arbeidsplass i eget tempo. Snapper onboarding gir en strukturert og oversiktlig gjennomføring av nødvendige opplæringstiltak.

Meningsfull og tilpasset læring som onboarding

Læring gir best effekt når den oppleves meningsfull. Samhandling mellom den ansattes behov og stillingens krav til leveranser vil være avgjørende for et positivt læringsløp. Snapper onboarding gir rom for tilpasning av standard oppstartsløp i forhold til individuelle stillingsinstrukser og arbeidsrutiner. Avslutt onboardingsløpet med en medspiller som er inspirert til å lære mer!

Ta kontakt for å diskutere hvordan Snapper kan hjelpe deg med engasjerende læringsopplevelser og kompetanseutvikling