Opplæring og Kompetansestyring

Onboarding skaper engasjerte medarbeidere og økt produktivitet

Onboarding - En god start er lønnsomt

En god prosess for onboarding med tilhørende rutiner vil hjelpe nye medarbeidere å forstå organisasjonens verdier, måte å jobbe på og ikke minst skape mulighet til å bli kjent med ny virksomhet. Gi nye kollegaer best mulig start på arbeidsforholdet med digital onboarding.

Før Onboarding - Preboarding

Motivasjonen til å tilegne seg kunnskap om arbeidsforhold og ny arbeidsgiver er ofte høy rett etter kontraktsinngåelse. Perioden frem til første arbeidsdag er derfor en fin mulighet til å la medarbeidere starte forberedelsene til en ny arbeidshverdag. En trygg Onboarding handler om å være godt forberedt og trygg på nye omgivelser. Med Snapper sin mal-baserte onboarding er det enkelt å tilrettelegge for profesjonell kunnskapsformidling allerede før ny kollega møter opp første arbeidsdag (ofte kalt preboarding).

 

Eksempel på et preboarding læringsløp:

 

  • Velkomstvideo
  • Visjon og verdier
  • Relevante dokumenter
  • Personalhåndbok
  • Agenda første uke

Motiverende første dager med god onboarding

Den første tiden i ny jobb er preget at mye ny informasjon. Det er derfor viktig at onboardingsløpet spres over tid og at informasjonsflyten prioriteres og porsjoneres.

Med e-læring og et digitalt læringsløp unngår onboardingen å forstyrre daglige oppgaver. La den ansatte bli kjent med ny arbeidsplass i eget tempo. Snapper onboarding gir en strukturert og oversiktlig gjennomføring av nødvendige opplæringstiltak.

Meningsfull og tilpasset læring som onboarding

Læring gir best effekt når den oppleves meningsfull. Samhandling mellom den ansattes behov og stillingens krav til leveranser vil være avgjørende for et positivt læringsløp. Snapper onboarding gir rom for tilpasning av standard oppstartsløp i forhold til individuelle stillingsinstrukser og arbeidsrutiner. Avslutt onboardingsløpet med en medspiller som er inspirert til å lære mer!

Få en demonstrasjon av hva SNAPPER Kompetanse- og læringsplattform(LMS) for Onboarding kan hjelpe deg med

Få innsikt i hvordan SNAPPER – Én plattform for kompetanse styring og læring i bedriften – kan trygge og utnytte potensialet i bedriftens ansatte og deres kompetanse. 

Les mer om Onboarding på våre bloggsider her

 

HR Norge har også mye god informasjon om emnet. Se her

Guide: Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse Hold deg oppdatert

Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse kan være vanskelig. Riktig opplæring til rett tid til riktig medarbeider kan være utfordrende

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy