Kompetansestyring

LMS og kompetanseplattform for Bygg og Anlegg

SNAPPER Kompetanse- og læringsplattform

Ansatte i Bygg og Anlegg bedrifter kan ofte slite med å få fullført nødvendig, og ofte lovpålagt, opplæring.

Snapper gir dere mulighet til å lære opp medarbeider på arbeidsplassen eller når de er på farten. Snapper holder orden på hvem som har den rette kompetanse og de rette sertifikatene, og varsler automatisk når opplæringstiltak må iverksettes.

Snapper gir deg full kontroll, reduserer risiko og stress!

Alltid oppdatert!

Bygg og Anleggsbedrifter har store krav til å ha oppdatert kritisk kompetanse. Automatisert opplæring, varslinger og sporbarhet er viktig. Snapper hjelper dere påse at medarbeidere til enhver tid har den nødvendige påkrevde og lovpålagte kompetansen.

Lag egne skreddersydde kurs

Ingen bransjer er helt like. Lag enkelt selv skreddersydde kurs tilpasset din bedrift for at dette skal føles mest mulig relevant– eller velg ferdige kurs fra en av våre kurspartnere

Tilgjengelig overalt

La dine medarbeidere få tilgang til kurs fra hvor som helst, enten de har datamaskiner, mobiler eller nettbrett. Snapper lar deg nå alle dine ansatte– enten de er på kontoret, på byggeplassen eller på veien

Full oversikt over påkrevd og lovpålagt kompetanse

Med kompetansemodulen kan du registrere både formell kompetanse og realkompetanse, med mulighet for å dokumentere oppfylte eller manglende kompetansekrav ned på individ, team, avdeling og bedriftsnivå.​

Sertifiseringer, dokumentasjon og varslinger

Snapper sørger for å varsle når sertifikater må fornyes og lovpålagt trening må iverksettes slik at både bedriften og dine medarbeidere til enhver tid har nødvendig kompetanse. Automatisert læring, sporbarhet og digitale signaturer gjør at man alltid er oppdatert og audit ready

Snapper LMS sørger for å varsle når sertifikater må fornyes og lovpålagt trening må iverksettes

Tilgjengelig overalt

Snapper gjør opplæringen tilgjengelig for medarbeidere  på byggeplassen eller de som er på farten. La dine medarbeidere få tilgang til kurs fra hvor som helst, enten de er datamaskiner, mobiler eller nettbrett. Ingen koordinering eller planlegging er nødvendig.

Nyansatt, nye roller eller nye maskiner -

Automatiske læringsløp/learnings paths sikrer opplæringen enten du har en nyansatt, en medarbeider som bytter rolle eller man må opplæring på en ny maskin, Lag læringsløp tilpasset situasjonen med innhold som oppleves mest muliog relevant. Dette øker effektiviteten og minsker kostnadene

Snapper LMS gir deg muligheten til å lage skreddersydde læringsløp
Snapper LMS lar deg kombinere online med fysisk læring

Blended learning

Kombiner opplæringen med digitale kurs, klasserom og opplæring på arbeidsplassen? Snapper støtter fullt ut blandet læringsform/blended learning og har i tillegg mulighet for påmeldinger

Snapper hjelper BKK med kompetansestyring og dokumentasjon av kompetanse og kurs

Kompetansestyring:

  • Hvilken kompetanse har medarbeidere i dag?
  • Hva trenger vi fremover?
  • Hvilke kompetansetiltak må vi sette i gang fort å komme dit?
  • Hva er status på fremdrift?

Dokumentasjon av kompetanse og kursadministrasjon:

  • Påmelding og registering til interne og eksterne kurs
  • Gjennomføring av egenproduserte e-kurs
  • Opplasting av kompetansebevis

BKK har brukt Snapper i snart 10 år og bruker Snapper til komepetansestryring, kursadministrasjon og elæring, samt dokumentasjon av BKKs kritiske kompetanse.

Få en demonstrasjon av hva SNAPPER Kompetanse- og læringsplattform(LMS) for industri og produksjon kan hjelpe deg med

Få innsikt i hvordan SNAPPER – Én plattform for kompetanse styring og læring i bedriften – kan trygge og utnytte potensialet i bedriftens ansatte og deres kompetanse.