Komplett
kompetanse- og Læringsplattform/LMS for compliance, påkrevd og lovpålagt opplæring

For tiden har de fleste bedrifter mange krav på seg for at deres ansatte til enhver tid har kritisk kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver best mulig med minst mulig risiko. Snapper tilbyr en unik kombinasjon av kompetansestyring og LMS med varsling og sporbarhet som er særlig egnet for å dekke disse kravene 

SNAPPER Kompetanse- og læringsplattform

På norsk defineres ordet compliance som «etterlevelse av», «i samsvar med» eller «i overenstemmelse med» samfunnets lover og regler.

 

Compliance handler i bunn og grunn om den gyldne middelveien, der du følger reglene, tar ansvar og reduserer risiko, samtidig som du legger til rette for vekst og framgang for din bedrift.

 

En rapport fra PWC om compliance-funksjonen i norsk næringsliv, finner at funksjonen er mer aktuell og mer krevende enn noen gang. 

 

Det er fire hovedgrunner til dette:

 • Økende omfang og kompleksitet i regulatoriske krav 
 • Strengere sanksjoner fra tilsynsmyndigheter for manglende etterlevelse 
 • Økende forventninger til etisk og bærekraftig virksomhet fra samfunnet generelt
 • Føre til at investorer, forbrukere, kunder og leverandører mister tillit til virksomheten
 
 

Snapper hjelper dere å sette ting i system og få kontroll på både interne arbeidsprosesser og mulighet til å identifisere potensielle risikofaktorer for bedriften.

 

Oppsummert;

 1. Compliance skaper rutiner for effektivitet, god struktur og innsikt til bruk i det daglige arbeidet.
 2. Compliance sender et tydelig budskap for kultur & integritet: «Slik gjør vi det her!»
 3. Compliance eliminerer risiko og skaper gevinst på bunnlinjen.
 4. Compliance gjør deg profesjonell i alle ledd! «Gjennomsiktighet» er et godt virkemiddel for selskapets merkevarebygging og omdømme.
 5. Compliance skaper tillit blant kunder, leverandører, forretningspartnere og investorer.
 
 

Alltid oppdatert!

Mange bedrifter har store krav til å ha oppdatert kritisk og lovpålagt kompetanse. Ingenting er viktigere at medarbeidere til enhver tid har den nødvendige påkrevde og lovpålagte kompetanse. Snapper hjelper deg oppfylle kravene

Lag egne skreddersydde kurs

Ingen bransjer og bedrifterer helt like. Lag enkelt selv skreddersydde kurs tilpasset din bedrift for at dette skal føles mest mulig relevant– eller velg ferdige kurs fra en av våre kurspartnere

Reduser risiko for bedriften og ansatte

Automatisert opplæring, varslinger og sporbarhet er viktig for bedrifter i industri og produksjon hjelper deg påse at kritisk kompetanse er oppdatert i bedriften og at medarbeidere er satt i stand til best mulig utføre sine arbeidsoppgaver

Tilgjengelig overalt

La dine medarbeidere få tilgang til kurs fra hvor som helst, enten de har datamaskiner, mobiler eller nettbrett. Snapper lar deg nå alle dine ansatte– enten de er på kontoret, hjemme eller på veien

Gjør det personlig og relevant

Lag personlige læringsveier og programmer for re- og upskilling til nye oppgaver, nye roller og ny kompetanse. Med Snapper kan du skreddersy opplæringen til den enkelte

Styrk bedriftens konkurranseevne

Bedriften er så god som sine medarbeidere. Skap arena for videreutvikling og dine medarbeidere vil belønne deg med økt engasjement og lojalitet

Full oversikt over påkrevd og lovpålagt kompetanse

Med kompetansemodulen kan du registrere både formell kompetanse og realkompetanse, med mulighet for å dokumentere oppfylte eller manglende kompetansekrav ned på individ, team, avdeling og bedriftsnivå.​

Sertifiseringer, dokumentasjon og varslinger

Snapper sørger for å varsle når sertifikater må fornyes og lovpålagt trening må iverksettes slik at både bedriften og dine medarbeidere til enhver tid har nødvendig kompetanse. Automatisert læring, sporbarhet og digitale signaturer gjør at man alltid er oppdatert og audit ready

Snapper LMS sørger for å varsle når sertifikater må fornyes og lovpålagt trening må iverksettes
Snapper LMS gir deg muligheten til å lage skreddersydde læringsløp

Nyansatt, nye roller eller nye maskiner?

Automatiske læringsløp/learnings paths sikrer opplæringen enten du har en nyansatt, en medarbeider som bytter rolle eller man må opplæring på en ny maskin, Lag læringsløp tilpasset situasjonen med innhold som oppleves mest mulig relevant. Dette øker effektiviteten og minsker kostnadene

Tilgjengelig overalt

Snapper gjør opplæringen tilgjengelig for medarbeidere på arbeidsplassen eller de som er på farten. La dine medarbeidere få tilgang til kurs fra hvor som helst, enten de er datamaskiner, mobiler eller nettbrett. Ingen koordinering eller planlegging er nødvendig.

Innsikt i hele virksomheten

Snapper gjør det mulig å ha real time oversikt og kontroll for administrasjon, HR og ledere over sine enheters og avdelingers kompetansenivå

Ledere med innsikt

Det er enklere å lede, utvikle og få mer ut av sine medarbeidere når man har full oversikt over hvilke personer og roller som har hvilken type kompetanse. Eller som mangler kompetanse 

LMS gir ledere innsikt
Snapper LMS lar deg kombinere online med fysisk læring

Blended learning

Kombiner opplæringen med digitale kurs, klasserom og opplæring på arbeidsplassen? Snapper støtter fullt ut blandet læringsform/blended learning og har i tillegg mulighet for påmeldinger

Snapper hjelper BKK med kompetansestyring og dokumentasjon av kompetanse og kurs

Kompetansestyring:

 • Hvilken kompetanse har medarbeidere i dag?
 • Hva trenger vi fremover?
 • Hvilke kompetansetiltak må vi sette i gang fort å komme dit?
 • Hva er status på fremdrift?

Dokumentasjon av kompetanse og kursadministrasjon:

 • Påmelding og registering til interne og eksterne kurs
 • Gjennomføring av egenproduserte e-kurs
 • Opplasting av kompetansebevis

BKK har brukt Snapper i snart 10 år og bruker Snapper til komepetansestryring, kursadministrasjon og elæring, samt dokumentasjon av BKKs kritiske kompetanse.

Få en demonstrasjon av hva SNAPPER Kompetanse- og læringsplattform(LMS) kan hjelpe deg med

Få innsikt i hvordan SNAPPER – Én plattform for kompetanse styring og læring i bedriften – kan trygge og utnytte potensialet i bedriftens ansatte og deres kompetanse.