LMS
Snapper Læringsplattform

Et LMS – Learning Management System –  hjelper bedriften å lage, administrere, organisere og levere digitale kurs, læringsløp, klasseromopplæring og jobbtrening til ansatte og leder.

Snapper Guide:

Hvilke muligheter kan AI og ChatGPT gi i opplæring av ansatte?

En praktisk tilnærning med konkrete eksempler på hvordan HR og L&D kan ta nytte av mulighetene i AI og ChatGPT for å forbedre kompetanseutvikling opplæring av ansatte og ledere.

Denne guiden søker å forklare og gi en innføring i hvilke muligheter AI og ChatGPT kan gi for HR og L&D
God lesning!

Hent din guide her;

Fyll inn skjema under, trykk hent guide knapp og du vil motta guiden på email

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy 

SNAPPER
LMS - og læringsplattform

Hva er er godt LMS – learning management system - for bedriften?
Et godt LMS bør;

LMS For HR og organisasjonen

Hovedformålet med et LMS er å tilby og forenkle læring og kompetansen i din bedrift. Et godt LMS gir deg muligheter til å lage eget relevant innhold og kurs, tilpasse hvilke roller som bør ha hvilke kurs og opplæring. Du må kunne automatisere læringen I læringsløp/learning paths, ha digitale sjekklister og rapporter og varslinger på status, progresjon og kompetansebeholdning. Snapper lar deg gjøre alt dette og støtter oppunder en kontinuerlig læringskultur.

LMS For ledere

Et godt LMS lar ledere individuelt tilpasse kompetansen og opplæringen til hver enkelt av sine medarbeidere. LMSet bør kunne bade forslå relevante kurs, læringsløp og kunne varsle når f.eks. sertifikater utløper eller kritisk kompetanse må fornyes.

LMS For ansatte

Et godt LMS bør samle all kompetanse og læring på ett sted, og tilgjengeliggjøre dette bade på PC og på mobil. Innholdet og foreslått opplæring bør kunne tilpasses den enkeltes rolle og kompetanseprofil og hvilke mål den ansatte har I fremtiden.

Hvordan kan man bruke Snapper LMS- og læringsplattform?

Onboarding av ansatte

Et LMS kan brukes til å administrere og distribuere opplæring, i læringsløp og enkeltstående, til nyansatte, inkludert digitale kurs, videoer, tester, evalueringer og påkrevde sertifieringer

Opplæring og medarbeiderutvikling

Et godt LMS lar dere lage personlige læringsveier og programmer for re- og upskilling til nye oppgaver, nye roller og ny kompetanse. Med Snapper kan du skreddersy opplæringen til den enkelte

Omskolering og reskilling

Noen ganger må ansattes omskoleres for å kunne beholde konkurranseevnen. Et godt LMS lar dere kartlegge roller og automatisere en personlig læringsvei for medarbeideren.

Påkrevd opplæring og compliance

For tiden har de fleste bedrifter mange krav på seg for at deres ansatte til enhver tid har kritisk kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver best mulig med minst mulig risiko. Snapper tilbyr en unik kombinasjon av kompetansestyring og LMS med varsling og sporbarhet som er særlig egnet for å dekke disse kravene

Opplæring av partnere og kunder

Et LMS kan brukes til å tilby opplæring og informasjon til kunder, partnere og leverandører for å øke forståelsen for og bruke av produktene eller tjenestene til bedriften.

Hvilke muligheter kan AI og ChatGPT gi i opplæring av ansatte?

En praktisk tilnærning med konkrete eksempler på hvordan HR og L&D kan ta nytte av mulighetene i AI og ChatGPT for å forbedre opplæring av ansatte.


Denne guiden søker å forklare og gi en innføring i hvilke muligheter AI og ChatGPT kan gi for HR og L&D
God lesning!

Hent din guide her;

Fyll inn skjema under, trykk hent guide knapp og du vil motta guiden på email

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy 

Fordeler med Snapper LMS- og læringsplattform

Gjør det personlig og relevant

Lag personlige læringsveier og programmer for re- og upskilling til nye oppgaver, nye roller og ny kompetanse. Med Snapper kan du skreddersy opplæringen til den enkelte

Styrk bedriftens konkurranseevne

Bedriften er så god som sine medarbeidere. Skap arena for videreutvikling og dine medarbeidere vil belønne deg med økt engasjement og lojalitet

Tilgjengelig overalt

La dine medarbeidere få tilgang til kurs fra hvor som helst, enten de har datamaskiner, mobiler eller nettbrett. Snapper lar deg nå alle dine ansatte– enten de er på kontoret, hjemme eller på veien

Les mer om Snappers komplette Kompetanse- og LMS plattform her

Her kan du lese mer utdypende om LMS løsninger. Josh Bersin – anerkjent ekspert på HR og learning systemer: https://joshbersin.com/category/enterprise-learning/

Nøkkelfunksjonalitet i et LMS

Med et LMS får du oversikt over ansattes kompetanse

Full oversikt over kompetanse

Med LMS kompetansemodulen har man full oversikt over kompetansen i bedriften, og har  mulighet for å dokumentere oppfylte eller manglende kompetansekrav ned på individ, team, avdeling og organisasjonsnivå.

Ledere med innsikt

Med et godt LMS er det enklere å lede, utvikle og få mer ut av sine medarbeidere når man har full oversikt over hvilke personer og roller som har hvilken type kompetanse. Eller som mangler kompetanse 

LMS gir ledere innsikt
Snapper LMS gir deg muligheten til å lage skreddersydde læringsløp

Læringsløp eller Learning Paths

Med Snapper LMS kan du enkelt lage automatiske læringsløp/learnings paths som sikrer opplæringen enten du har en nyansatt, en medarbeider som bytter rolle eller man må opplæring på en ny maskin, Lag læringsløp tilpasset situasjonen med innhold som oppleves mest mulig relevant. Dette øker effektiviteten og minsker kostnadene

Tilgjengelig overalt

Snapper LMS gjør opplæringen tilgjengelig for medarbeidere på arbeidsplassen eller de som er på farten. La dine medarbeidere få tilgang til kurs fra hvor som helst, enten de er datamaskiner, mobiler eller nettbrett. Ingen koordinering eller planlegging er nødvendig.

Snapper LMS lar deg kombinere online med fysisk læring

Blended learning

Et godt LMS lar deg kombiner opplæringen med digitale kurs, klasserom og opplæring på arbeidsplassen? Snapper LMS støtter fullt ut blandet læringsform/blended learning og har i tillegg mulighet for påmeldinger

Sertifiseringer, dokumentasjon og varslinger

Snapper LMS sørger for å varsle når sertifikater må fornyes og lovpålagt trening må iverksettes slik at både du og dine medarbeidere til enhver tid har nødvendig kompetanse. Automatisert læring, sporbarhet og digitale signaturer gjør at man alltid er oppdatert og audit ready

Snapper LMS sørger for å varsle når sertifikater må fornyes og lovpålagt trening må iverksettes

Snapper LMS hjelper BKK med kompetansestyring og dokumentasjon av kompetanse og kurs

Kompetansestyring:

  • Hvilken kompetanse har medarbeidere i dag?
  • Hva trenger vi fremover?
  • Hvilke kompetansetiltak må vi sette i gang fort å komme dit?
  • Hva er status på fremdrift?

Dokumentasjon av kompetanse og kursadministrasjon:

  • Påmelding og registering til interne og eksterne kurs
  • Gjennomføring av egenproduserte e-kurs
  • Opplasting av kompetansebevis

BKK har brukt Snapper i snart 10 år og bruker Snapper til kompetansestryring, kursadministrasjon og elæring, samt dokumentasjon av BKKs kritiske kompetanse.

Få en demonstrasjon av hva SNAPPER Kompetanse- og LMS kan hjelpe deg med

Få innsikt i hvordan SNAPPER – Én plattform for kompetanse styring og læring i bedriften – kan trygge og utnytte potensialet i bedriftens ansatte og deres kompetanse.