Snapper Academy Cohort-Basert Learning Platform

Avansert løsning som hjelper bedrifter å bringe folk sammen for å lære i grupper for å maksismere utviklingen og engasjementet. Perfekt for blant annet lederprogrammer,og strategigjennomføring og salgstrening 

Ta kontakt for å diskutere hvordan Snapper Academy kan hjelpe deg med engasjerende læringsopplevelser og kompetanseutvikling

Snapper Academy

Hvorfor kohortbaserte akademier?

I dag er nesten alle ferdighetene og evnene ansatte trenger for å lære for å trives i kontorjobber på en eller annen måte knyttet til å være en del av et team. Dette er ikke ferdigheter du kan lære isolert. Forskning viser at man i mange tilfeller lærer best i grupper.

 

Derfor trenger du et akademi som lærer sammen, utvikle teamfokuserte ferdigheter og beveger seg sammen gjennom innhold som leder til større engasjement med hverandre for ytterligere å utdype og diskutere nye ferdighetene og kompetanser.

Academy: Fordeler med modulbasert læring
Modulbasert læring er en pedagogisk tilnærmingen som inneholder læringsprosesser som er strukturelt designet for å kombinere ulike læringsmetoder og -strategier for å skape en helhetlig og effektiv læringsopplevelse for de som skal gjennomføre læringstiltakene
Les mer

Les mer om våre moduler og funksjoner:

Engasjer medarbeidere og nå bedriften mål med kompetanseutvikling

LES MER

Inspirer til læring og utvikling med automatisterte læringsveier og kurs

LES MER

Personalisert og engasjerende læring på medarbeiders premisser

LES MER

AI assistert e-kursverktøy for å skape engasjerende læringsopplevelser og digitale kurs

LES MER

Ferdige kurskataloger som engasjerer og trener dine medarbeidere.

LES MER

Koble til dine systemer og skap en sømløs brukeropplevelse

LES MER

Frihet og fleksibilitet til å velge

Usikker på dine behov, hvor mange brukere du trenger. Ikke noe problem
Snapper har løsninger som dekker alt fra enkel kursproduksjon, til onboarding til avanserte behov innen kompetanseutvikling og læring. Om du er stor eller liten bedrift, en salgsorganisasjon eller montør, 50 eller 5000 brukere – Snapper har en løsning som passer dine behov

Våre løsninger:

Snapper Enterprise

Vår mest komplette Kompetanse - og læringsplattform(LMS)

Snapper Enterprise

Komplett kompetanse - og lærings/LMSplattform
Les mer

Snapper AI Content Creator

AI assistert e-kursverktøy for å skape engasjerende og effektive læringsopplevelser og digitale kurs

Snapper AI Content Creator

AI assistert e-kursverktøy for å skape engasjerende og effektive læringsopplevelser og digitale kurs
Les mer

Snapper Academy

Avansert løsning for å sette opp utvikling- og programmer for ulike grupper i virksomheten. Perfekt til lederutviklingsprogrammer

Snapper Academy

Avansert løsning for å sette opp utvikling- og programmer for ulike grupper i virksomheten. Perfekt til lederutviklingsprogrammer
Les mer

Snapper QuickLearn

Læringsplattform som gjør det lett å komme igang med å lage opplæring som kan deles med ansatte på PC og mobil

Snapper QuickLearn

Læringsplattform som gjør det lett å lage opplæring som kan deles med ansatte på PC og mobil
Les mer

Snapper Onboarding

Rollestyrt Preboarding, Onboarding og Offboarding - komplett i en løsning

Snapper Onboarding

Rollestyrt Preboarding, Onboarding og Offboarding løsning - komplett i en løsning
Les mer