Komplett
kompetanse- og Læringsplattform/LMS for medarbeiderutvikling, reskilling og upskilling

Arbeidsmarkedet har gjennom de siste årene endret seg kraftig, og i det stramme arbeidsmarkedet vi opplever nå er det blitt enda viktigere å beholde og videreutvikle de folkene vi har over tid.

SNAPPER Kompetanse- og læringsplattform

Arbeidsmarkedet har gjennom de siste årene endret seg kraftig, og i det stramme arbeidsmarkedet vi opplever nå er det blitt enda viktigere å beholde og videreutvikle de folkene vi har over tid.

 

NHOs kompetansebarometer viser at norske bedrifter har dette på agenda hvor 83% sier at man vil dekke kompetansebehov og tette gap ved å heve kompetanse til egne ansatte

 

For noen bedrifter er fokus på upskilling, dvs medarbeiderutvikling og kontinuerlig, livslang læring med små skritt og systematiske tiltak. For andre bedrifter er reskilling eller omskolering mer riktige tiltak.

 

Utfordringen her er å finne systemstøtte for både å håndtere kompetansestyrking, medarbeiderutvikling sammen med distribusjon av ulik læring i ulike formater til medarbeider.

 

Snapper gir dere kompetansestyring, medarbeiderutvikling og læringsplattform i en sømløs løsning. Dette gir medarbeider, leder og organisasjonen en rekke fordeler når man skal upskille og reskille organisasjonen

 

Gjør det personlig og relevant

Lag personlige læringsveier og programmer for re- og upskilling til nye oppgaver, nye roller og ny kompetanse. Med Snapper kan du skreddersy opplæringen til den enkelte

Styrk bedriftens konkurranseevne

Bedriften er så god som sine medarbeidere. Skap arena for videreutvikling og dine medarbeidere vil belønne deg med økt engasjement og lojalitet

Tilgjengelig overalt

La dine medarbeidere få tilgang til kurs fra hvor som helst, enten de har datamaskiner, mobiler eller nettbrett. Snapper lar deg nå alle dine ansatte– enten de er på kontoret, hjemme eller på veien

Full oversikt over kompetanse

Med kompetansemodulen har man full oversikt over kompetansen i bedriften, og har  mulighet for å dokumentere oppfylte eller manglende kompetansekrav ned på individ, team, avdeling og organisasjonsnivå.

Ledere med innsikt

Det er enklere å lede, utvikle og få mer ut av sine medarbeidere når man har full oversikt over hvilke personer og roller som har hvilken type kompetanse. Eller som mangler kompetanse 

LMS gir ledere innsikt
Snapper LMS gir deg muligheten til å lage skreddersydde læringsløp

Nyansatt, nye roller eller nye maskiner?

Automatiske læringsløp/learnings paths sikrer opplæringen enten du har en nyansatt, en medarbeider som bytter rolle eller man må opplæring på en ny maskin, Lag læringsløp tilpasset situasjonen med innhold som oppleves mest mulig relevant. Dette øker effektiviteten og minsker kostnadene

Tilgjengelig overalt

Snapper gjør opplæringen tilgjengelig for medarbeidere på arbeidsplassen eller de som er på farten. La dine medarbeidere få tilgang til kurs fra hvor som helst, enten de er datamaskiner, mobiler eller nettbrett. Ingen koordinering eller planlegging er nødvendig.

Innsikt i hele virksomheten

Snapper gjør det mulig å ha real time oversikt og kontroll for administrasjon, HR og ledere over sine enheters og avdelingers kompetansenivå

Snapper LMS lar deg kombinere online med fysisk læring

Blended learning

Kombiner opplæringen med digitale kurs, klasserom og opplæring på arbeidsplassen? Snapper støtter fullt ut blandet læringsform/blended learning og har i tillegg mulighet for påmeldinger

Sertifiseringer, dokumentasjon og varslinger

Snapper sørger for å varsle når sertifikater må fornyes og lovpålagt trening må iverksettes slik at både du og dine medarbeidere til enhver tid har nødvendig kompetanse. Automatisert læring, sporbarhet og digitale signaturer gjør at man alltid er oppdatert og audit ready

Snapper LMS sørger for å varsle når sertifikater må fornyes og lovpålagt trening må iverksettes

Snapper hjelper BKK med kompetansestyring og dokumentasjon av kompetanse og kurs

Kompetansestyring:

  • Hvilken kompetanse har medarbeidere i dag?
  • Hva trenger vi fremover?
  • Hvilke kompetansetiltak må vi sette i gang fort å komme dit?
  • Hva er status på fremdrift?

Dokumentasjon av kompetanse og kursadministrasjon:

  • Påmelding og registering til interne og eksterne kurs
  • Gjennomføring av egenproduserte e-kurs
  • Opplasting av kompetansebevis

BKK har brukt Snapper i snart 10 år og bruker Snapper til komepetansestryring, kursadministrasjon og elæring, samt dokumentasjon av BKKs kritiske kompetanse.

Få en demonstrasjon av hva SNAPPER Kompetanse- og læringsplattform(LMS) kan hjelpe deg med

Få innsikt i hvordan SNAPPER – Én plattform for kompetanse styring og læring i bedriften – kan trygge og utnytte potensialet i bedriftens ansatte og deres kompetanse.