Opplærings-app for retail og butikker

Hvordan gjøre butikkopplæring gøy

Sammen med Ystory har vi laget en app for opplæring i retail og butikker. Vi har tilpasset den ansattes hverdag for å optimalisere effekten av læringen. 

Vi har lagt fokuset fra kurs under onboarding til kontinuerlig læring i hverdagen. 

 

 

Løsningen er en opplærings-app som kan oppdateres med nytt innhold ukentlig. For å gjøre innholdet engasjerende og lærerikt benytter vi oss av gamefication-mekanismer, historiefortelling som kommuniserer hvorfor innholdet er viktig, og pedagogikk og læringsteori som får de ansatte til å ville komme tilbake gang på gang.

" Jeg liker også løypa veldig godt for den gir konkurranse på jobb. Det er alltid veldig gøy å være best der!
Ansatt i Extra

Appen kan ha mikrolæring. Fremfor å dumpe store mengder informasjon på de ansatte innimellom, plukker de opp litt og litt i perioder hvor informasjonen er relevant. Håndbøker, kundeavis og annen info er også lagret i verktøyet, slik at de har et butikkdrift-leksikon i lomma til enhver tid.

Få en demonstrasjon av hva SNAPPER Kompetanse- og læringsplattform(LMS) for Onboarding kan hjelpe deg med

Guide: Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse Hold deg oppdatert

Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse kan være vanskelig. Riktig opplæring til rett tid til riktig medarbeider kan være utfordrende

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy