Opplærings-app for retail og butikker

Hvordan gjøre butikkopplæring gøy

Sammen med Ystory har vi laget en app for opplæring i retail og butikker. Vi har tilpasset den ansattes hverdag for å optimalisere effekten av læringen. 

Vi har lagt fokuset fra kurs under onboarding til kontinuerlig læring i hverdagen. 

 

 

Løsningen er en opplærings-app som kan oppdateres med nytt innhold ukentlig. For å gjøre innholdet engasjerende og lærerikt benytter vi oss av gamefication-mekanismer, historiefortelling som kommuniserer hvorfor innholdet er viktig, og pedagogikk og læringsteori som får de ansatte til å ville komme tilbake gang på gang.

" Jeg liker også løypa veldig godt for den gir konkurranse på jobb. Det er alltid veldig gøy å være best der!
Ansatt i Extra

Appen kan ha mikrolæring. Fremfor å dumpe store mengder informasjon på de ansatte innimellom, plukker de opp litt og litt i perioder hvor informasjonen er relevant. Håndbøker, kundeavis og annen info er også lagret i verktøyet, slik at de har et butikkdrift-leksikon i lomma til enhver tid.

Få en demonstrasjon av hva SNAPPER Kompetanse- og læringsplattform(LMS) for Onboarding kan hjelpe deg med