Full kontroll på kompetanse og opplæring kan være vanskelig. Riktig opplæring til rett tid til riktig medarbeider kan være utfordrende

 

 

Denne guiden gir deg en innføring i hvordan styre kompetanse med riktig opplæring.

  • Hvilke fallgruver finnes?
  • Hva må jeg gjøre for å lykkes?
  • Hvordan kommer jeg i gang?

 

Dette og mer til får du svar på ved å laste ned vår guide. God lesning!

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy 

Kompetansestyring og læringsplattform(LMS)– i én løsning

Fornøyde kunder har full kontroll
og er alltid i forkant

SNAPPER Kompetanse- og læringsplattform(LMS)

Dekker hele bedriftens kompetansestyring og læringslivssyklus, fra kompetansekartlegging, innholdsskaping, automatisert gjennomføring til analyse og varsling av kompetansegap – alt med én enkelt løsning.

Tre vanlige utfordringer;

Selskaper har liten oversikt over hva den enkelte har av kompetanse - eller behovet for kompetanse i fremtiden. Snapper lar gir deg, ledere og dine medarbeidere komplett kompetansestyring

Uklart for ledere og ansatte hvilken kompetanse de må kunne dokumentere til enhver tid. Snapper gir dere full kontroll, sporbarhet, dokumentasjon og varslinger på utgått kompetanse

Mange bransjer har strenge lov- og forskriftskrav må etterleves for å kunne utføre jobbene man er satt til. Snapper lar deg styre påkrevd og lovpålagt kompetanse og varsler når kompetanse og sertifikater er utløpt

Snapper hjelper BKK med kompetansestyring og dokumentasjon av kompetanse og kurs

Kompetansetyring:

  • Hvilken kompetanse har medarbeidere i dag?
  • Hva trenger vi fremover?
  • Hvilke kompetansetiltak må vi settre i gang fort å komme dit?
  • Hva er status på fremdrift?

 

Dokumentasjon av kompetanse og kursadministrasjon:

  • Påmelding og registering til interne og eksterne kurs
  • Gjennomføring av egenproduserte e-kurs
  • Opplasting av kompetansebevis

BKK har brukt Snapper i snart 10 år og bruker Snapper til komepetansestryring, kursadministrasjon og elæring, samt dokumentasjon av BKKs kritiske kompetanse.

Trond-Erik Eide, Spesialrådgiver fagopplæring BKK

Guide: Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse Hold deg oppdatert

Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse kan være vanskelig. Riktig opplæring til rett tid til riktig medarbeider kan være utfordrende

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy