Immersive Learning

Hva er immersiv læring og hva er fordelene? I det stadig skiftende opplæringslandskapet har immersiv læring vist seg som en kraftig metode for å heve læringsopplevelsen for medarbeidere.

Gjennom å bruke teknologi til å skape et helhetlig engasjerende og interaktivt læringsmiljø, gir immersiv læring medarbeidere og ledere en dynamisk og effektiv måte å erverve nye ferdigheter, kunnskaper og kompetanser på. Denne bloggartikkelen ser på hva immersiv læring innebærer, fordelene ved denne metoden, og hvordan organisasjoner kan ta i bruk denne nyskapende tilnærmingen til opplæring.

Hva er immersiv læring

Hva er immersiv læring, tenker du kanskje? Immersiv læring er en pedagogisk strategi som tar i bruk teknologier som virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR), blandet virkelighet (MR), og andre digitale hjelpemidler for å skape simuleringer av virkelige miljøer og scenarier. I kontrast til de mer tradisjonelle læringsmetodene, som ofte er basert på passive engasjementsformer som lesing eller lytting, inviterer immersiv læring medarbeidere inn i et virtuelt eller forsterket miljø som etterligner den virkelige verden. Denne tilnærmingen muliggjør en praktisk og interaktiv opplevelse, som fremmer en dypere forståelse og langvarig husk av informasjonen.

Hvilke teknologier brukes?

VR, eller virtuell virkelighet, er en datateknologi som skaper et simulert, tredimensjonalt miljø som brukere kan interagere med på en måte som føles som om de er en del av dette miljøet. Dette kan oppnås ved å bruke en VR-hjelm eller hodesett som dekker synsfeltet, ofte i kombinasjon med håndholdte kontrollere eller hansker som har sensorer for å spore brukerens bevegelser og interaksjoner inne i det virtuelle miljøet. I konteksten av læring og utvikling (L&D), brukes VR til å skape realistiske treningsmiljøer der ansatte kan lære og øve på ferdigheter uten risikoene som kan være forbundet med fysisk trening i den virkelige verden. Dette kan inkludere alt fra å håndtere kundeservice scenarier, gjennomføre sikkerhetsprosedyrer, til å navigere komplekse arbeidsoppgaver.

AR, eller augmentert virkelighet, er en teknologi som legger digitale bilder og data over den virkelige verden. I motsetning til virtuell virkelighet (VR), som skaper et helt digitalt miljø, forsterker AR den faktiske virkeligheten ved å tilføye virtuelle elementer til den. Dette gjøres ofte ved bruk av kameraet på en smarttelefon eller nettbrett, eller gjennom spesialiserte AR-briller, som lar brukeren se både den fysiske verden og de digitale tilleggene samtidig. Et av de mest kjente eksemplene på AR er mobilspillet Pokémon Go, hvor spillere kan se Pokémon-figurer plassert i den virkelige verden rundt dem gjennom skjermen på sin mobiltelefon. Fordelen med AR er at den lar brukere samhandle med både den virkelige og den digitale verdenen samtidig, noe som åpner for innovative applikasjoner som kan forbedre læring, arbeidsflyt og dagliglivet på mange måter.

 

MR, eller blandet virkelighet (Mixed Reality), kombinerer elementer fra både virtuell virkelighet (VR) og augmentert virkelighet (AR) for å skape en ny miljø hvor fysiske og digitale objekter koeksisterer og kan samhandle i sanntid. I MR-miljøer er det mulig for brukere å se, manipulere og interagere med både virkelige og virtuelle objekter, noe som skaper en mer sømløs integrasjon av den digitale og den fysiske verdenen sammenlignet med AR og VR alene. Bruksområdene for MR er brede og varierende, inkludert komplekse opplæringssimuleringer, design og visualisering i arkitektur og ingeniørvitenskap, avansert kirurgisk trening, og interaktiv underholdning. I industrien kan MR brukes til å forbedre vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver ved å vise digital informasjon direkte på de fysiske objektene arbeiderne jobber med. Sammenlignet med VR og AR, tilbyr MR en mer dynamisk og fleksibel måte å integrere digitale data med den virkelige verden, noe som åpner for nye muligheter for hvordan vi interagerer med teknologi.

Fordeler med Immersiv Læring

Økt engasjement og læring: Immersive læringsmiljøer griper medarbeideres oppmerksomhet og interesser på en måte som få andre metoder gjør. Dette øker engasjementet og fører til at medarbeidere er mer tilbøyelige til å huske det de lærer, spesielt fordi de er aktivt engasjert i læringsprosessen.

Trygge og kontrollerte omgivelser: En vesentlig fordel med immersiv læring er muligheten til å gjenskape risikofylte eller komplekse scenarioer innenfor et trygt og kontrollert miljø. Dette tillater studenter å øve og lære av feil uten de reelle konsekvensene, noe som er uvurderlig i sektorer som helsevesenet, luftfarten, og industri.

Tilgjengelighet og Skalerbarhet: Virtuelle læringsomgivelser er tilgjengelige fra nesten hvilket som helst sted, noe som åpner opp for læringsmuligheter for et videre publikum. Når disse miljøene er utviklet, kan de lett skaleres og tilpasses, noe som gjør dem til en kostnadseffektiv måte å tilby opplæring til mange på.

Forbedre Soft Skills: Mange immersiv læringsprogrammer setter søkelys på å utvikle ferdigheter som ledelse, kommunikasjon og samarbeid. Ved å plassere ledere og medarbeidere i simulerte sosiale situasjoner, hjelper immersiv læring med å utvikle disse avgjørende ferdighetene på en måte som tradisjonelle metoder ikke kan.

Tilrettelagt for tilbakemeldinger: I immersiv læring kan medarbeidere motta øyeblikkelig tilbakemelding på sine handlinger, noe som er avgjørende for læreprosessen. Dette hjelper dem med å forstå hva de gjør riktig og hvor det er rom for forbedring, uten forsinkelser.

Gjør læringen mer relevant: Ved å simulere reelle scenarioer, gjør immersiv læring læringsopplevelsen mer relevant for ansatte og deres yrkesliv. Dette bidrar til å bygge en bro mellom teoretisk kunnskap og praktisk bruk.

Noen User Cases

Fra energisektoren til matproduksjon og detaljhandel, tar bedrifter i bruk immersiv teknologi for å forvandle sine lærings- og utviklingsprogrammer. Virtuell virkelighet (VR) bringer de lærende tettere på virkeligheten enn noe annet opplæringsverktøy, men med lavere risiko og kostnader.

Økt operasjonell effektivitet: Immersiv Læring kan anvendes for å lære opp ledere i restaurantkjeder i håndteringen av forretningens logistikk, uten å forstyrre de daglige operasjonene, gjennom realistiske simuleringer av restaurantmiljøet.

Compliance/Sikkerhetsprosedyrer: For opplæring i sikkerhet, plasserer Immersiv Læring medarbeideren i et realistisk, immersivt miljø der de kan øve på å identifisere risikoer og ta sikre valg, uten å påvirke bedriftens drift.

Onboarding av ansatte: Immersiv Læring kan hjelpe til med onboarding av nye ansatte før de starter, ved å tilby dem en førstepersonsopplevelse av arbeidsstedet, noe som fremskynder deres tilvenning til nye roller.

Kundeservice og salg: Selskaper innen f.eks. finanstjenester benytter VR for å trene ansatte i kundetjeneste på interaksjonsferdigheter i realistiske scenarioer, og utvikler empati gjennom å forstå kundens perspektiv og situasjon.

 

Immersiv læring representerer en spennende mulighet for bedrifter til å modernisere og forbedre sine opplæringsprogrammer. Ved å tilby engasjerende, risikofrie, og tilpassede opplæringserfaringer, kan bedrifter ikke bare forbedre ansattes ferdigheter og kunnskap, men også øke motivasjon og jobbtilfredshet. Ved å følge en gjennomtenkt tilnærming til implementering, kan bedrifter maksimere fordelene med immersiv læring og sikre en vellykket integrering i sine opplæringsstrategier.

Annet innhold som kan interessere deg:

Immersive Learning

Hva er immersiv læring og hva er fordelene?
I det stadig skiftende opplæringslandskapet har immersiv læring vist seg som en kraftig metode for å heve læringsopplevelsen for medarbeidere.

Les »

Snapper inngår partnerskap med We Are Learning

Snapper og We Are Learning inngår partnerskap for å gjøre det lettere for bedrifter å skape engasjerende 3D-læringsinnhold som interaktive historier, simuleringer og animasjoner med Pixar-lignende kvalitet på minutter.

Les »