De vanlige nye HR buzzordene – eller tenker folk annerledes om arbeidsplassen?

«Bare minimum Mondays», «Conscious quitting», «quiet quitting» og «Career cushioning De vanlige nye HR buzzordene – eller tenker folk annerledes om arbeidsplassen?

Arbeidstakeres forventninger til jobb og arbeidsgivere har endret seg de siste årene, og spesielt under pandemien. Flere arbeidsplasstrender har blitt identifisert, og noen av de mest omtalte inkluderer «Bare minimum Mondays», «Conscious quitting», «quiet quitting» og «Career cushioning»

 

«Conscious quitting» og «quiet quitting” refererer til en trend der arbeidstakere vurderer å si opp jobben hvis verdier og praksis i selskapet ikke samsvarer med deres egne. Dette har blitt sett særlig blant generasjon Z og 2000-år arbeidstakere, som verdsetter et meningsfylt arbeid og ønsker å arbeide for selskaper som er i tråd med deres egne verdier. Dette kan ha en stor innvirkning på arbeidsgivere som må tilpasse seg disse endringene i arbeidsmarkedet.

 

 

En av trendene som er nevnt, er «Conscious quitting», som refererer til en økende tendens blant arbeidere til å si opp jobben hvis selskapet ikke er i samsvar med deres personlige verdier og overbevisninger. «Conscious quitting», har blitt fremhevet i Net Positive Employee Barometer. Dette er en undersøkelse som omfattet mer enn 4000 arbeidere i USA og Storbritannia. Undersøkelsen viste at omtrent halvparten av de amerikanske respondentene ville vurdere å si opp jobben sin hvis selskapets verdier ikke var i samsvar med deres egne verdier. I tillegg sa 44 prosent av amerikanske respondenter fra generasjonene Z og tusenårene at de ville være villige til å ta en lønnskutt for å jobbe for et selskap som er i samsvar med deres verdier.

 

 

Begrepet «quiet quitting» brukes vanligvis til å beskrive en situasjon der en ansatt slutter på jobben uten å gi beskjed til ledelsen eller kollegene sine. Dette kan skje av flere grunner, for eksempel hvis personen føler seg frustrert eller misfornøyd med arbeidsmiljøet eller har funnet en annen jobb uten å ønske å skape drama eller ubehagelige situasjoner på arbeidsplassen.«Quiet quitting» kan være problematisk for arbeidsgivere fordi det kan være vanskelig å erstatte en ansatt uten forvarsel, spesielt hvis vedkommende har viktige roller eller spesialkunnskaper som er vanskelige å erstatte umiddelbart. Det kan også føre til lavere moral blant de gjenværende ansatte og kan skape en uro i arbeidsmiljøet.

 

Det er viktig for arbeidsgivere å opprettholde en god kommunikasjon og åpenhet med sine ansatte for å forhindre «quiet quitting». Dette kan inkludere regelmessig kommunikasjon om arbeidsmiljø og eventuelle problemer som kan oppstå, samt tilby karrieremuligheter, fleksibilitet og andre fordeler som kan øke ansattes trivsel og engasjement på arbeidsplassen.

«Quiet firing» er en arbeidsplasstrend der ledere ignorerer ansattes forespørsler om lønnsøkninger eller forfremmelser i håp om at de velger å slutte på egenhånd. På denne måten kan selskapet unngå å måtte si opp ansatte og betale ut oppsigelsesgodtgjørelser eller andre økonomiske fordeler.

 

Dette kan være en upassende praksis som fører til dårlig moral og lav motivasjon blant ansatte, og kan også skape et dårlig rykte for selskapet. Det er viktig for arbeidsgivere å håndtere slike situasjoner på en profesjonell og respektfull måte, ved å kommunisere klart og tydelig om hva som forventes av ansatte og hva som er mulig å oppnå innenfor selskapets rammer. Hvis ansatte ikke får de forventede belønningene eller mulighetene for avansement, bør ledelsen være villig til å diskutere grunnen og gi klare tilbakemeldinger for å hjelpe ansatte med å forbedre sine prestasjoner eller forstå hvilke forventninger som er realistiske.

«Bare minimum mandager» er en annen trend som har blitt populær, der ansatte kommer på jobb på mandager bare for å gjøre det som er nødvendig for å komme gjennom dagen. Dette kan skyldes mangel på motivasjon og engasjement for arbeidet, eller som en reaksjon på manglende anerkjennelse fra arbeidsgiveren. Denne trenden kan også ha en negativ innvirkning på produktiviteten og moralen på arbeidsplassen.


Til slutt er «Career cushioning» er et begrep som refererer til å ta tiltak for å forberede seg på mulige jobbtap eller karriereendringer. Dette kan innebære å søke etter alternative jobber eller karrieremuligheter mens man fortsatt er i jobb, eller å bygge opp en økonomisk pute for å beskytte seg mot inntektsnedgang i tilfelle av oppsigelse eller permittering.


Å ta slike forholdsregler er blitt stadig viktigere for arbeidstakere i dagens uforutsigbare økonomi, spesielt med pandemiens innvirkning på arbeidsmarkedet og hyppige omstruktureringer i selskaper. Ved å praktisere karrieredemping kan arbeidstakere redusere risikoen for å bli fanget uten jobb og økonomisk ustabilitet, samtidig som de kan utforske nye karrieremuligheter og utvide sine ferdigheter og nettverk.


Samlet sett viser disse arbeidsplasstrendene at arbeidstakere forventer mer av arbeidsgivere enn bare økonomisk belønning. I tillegg til disse trendene har pandemien også spilt en rolle i å endre folks syn på arbeid. Mange har blitt tvunget til å jobbe hjemmefra og til å tilpasse seg nye arbeidsforhold, noe som har ført til at mange har tenkt annerledes om jobb og hva de forventer av arbeidsgivere.


Alt i alt viser disse trendene at ansatte blir stadig mer bevisste på verdier og formål, og at de ønsker å jobbe for selskaper som deler deres verdier og som er opptatt av å gjøre en positiv innvirkning på samfunnet og miljøet. Arbeidsgivere som ikke tar hensyn til disse trendene og behovene til arbeidstakerne, risikerer å miste verdifullt talent og å falle bak i talentkrigen.

Annet innhold som kan interessere deg:

Immersive Learning

Hva er immersiv læring og hva er fordelene?
I det stadig skiftende opplæringslandskapet har immersiv læring vist seg som en kraftig metode for å heve læringsopplevelsen for medarbeidere.

Les »

Snapper inngår partnerskap med We Are Learning

Snapper og We Are Learning inngår partnerskap for å gjøre det lettere for bedrifter å skape engasjerende 3D-læringsinnhold som interaktive historier, simuleringer og animasjoner med Pixar-lignende kvalitet på minutter.

Les »