Hva er de siste trendene innen AI og ChatGPT for læring og kompetanseutvikling i bedrifter?

I et stadig skiftende arbeidsmarked, er det avgjørende for ansatte å kontinuerlig utvikle nye ferdigheter. I takt med teknologiske fremskritt har kunstig intelligens (AI) og AI-verktøy som ChatGPT endret landskapet for bedriftsopplæring betydelig.

Disse teknologiene tilbyr unike muligheter for å transformere hvordan bedrifter tilnærmer seg opplæring og utvikling, med økt effektivitet og tilpasning.


Reskilling og Upskilling:

Med det konstant skiftende arbeidsmarkedet er det avgjørende for ansatte å kontinuerlig utvikle nye ferdigheter. I den nyeste rapporten fra Training Industry: Trends 2024: L&D as a Key Business Driver sies det; « Upskilling continues to be a top priority — and challenge for organizations. According to LinkedIn data, skill sets for jobs have changed by around 25% since 2015 — and by 2027, that number is expected to double. The World Economic Forum is also reporting similar figures, predicting that 44% of workers’ core skills will be disrupted, between now and 2027. With the shelf life of skills shrinking, this puts pressure on L&D to deliver training to upskill and close skills gaps»

 

ChatGPT og annen AI-teknologi er viktige for upskilling og reskilling av ansatte fordi de tilbyr tilpasset og tilgjengelig læring, effektiviserer opplæringsprosesser, og reduserer kostnader. La oss utforske mulighetene litt i detalj nedenfor.

 

Lyst til å lese mer. Hent din Snapper Guide her: Hvilke muligheter kan AI og ChatGPT gi i opplæring av ansatte?

Trend 3: Gamification og AI – ny æra i engasjerende læring?

Kombinasjonen av gamification (spillelementer) og kunstig intelligens (AI) har revolusjonert måten vi tenker på læring og engasjement. Ved å integrere gamification med AI-algoritmer, oppnår man et miljø der læring ikke bare blir informativ, men også sterkt motiverende og engasjerende. AI spiller en nøkkelrolle i denne prosessen på flere måter:

 

 1. Analyse av læreratferd i Gamified miljøer:
  AI-algoritmer kan overvåke og analysere hvordan brukere interagerer med spillbaserte læringsmoduler. Dette inkluderer å spore fremgang, valg av oppgaver, og responsmønstre. Gjennom denne analysen kan AI gi dyp innsikt i brukernes læringsstiler og preferanser.
 2. Justere spilldynamikken basert på individuell prestasjon:
  AI kan tilpasse spillet dynamisk for å møte den enkelte brukers behov. For eksempel, hvis en bruker sliter med et bestemt konsept, kan AI justere spillets vanskelighetsgrad eller tilby tilleggsressurser for å hjelpe. Dette sikrer at hver bruker får en tilpasset læringsopplevelse som er både utfordrende og oppnåelig.
 3. Tilby personlige belønninger og utfordringer:
  Ved å bruke AI til å skreddersy belønninger og utfordringer, blir læringsopplevelsen mer personlig og relevant for hver bruker. Dette kan omfatte alt fra å låse opp tilpasset innhold basert på brukerens interesser til å tilby unike utfordringer som stimulerer videre læring.

 

Dette gamification-trenden transformerer læring til en oppslukende og underholdende opplevelse. Den gjør læringsprosessen mer interaktiv og spennende, noe som kan føre til høyere engasjement, bedre minnefasthet av informasjonen, og økt motivasjon blant brukere. I et landskap hvor tradisjonell læringsmetodikk ofte kan føles monoton og uinspirerende, bringer gamification og AI en frisk og dynamisk tilnærming som kan vekke entusiasme og lidenskap for læring.

Hva er AI og ChatGPT?
AI refererer til maskiner og systemer som utfører oppgaver som krever menneskelig intelligens, som bildegjenkjenning, språkoversettelse, og læring fra erfaring. ChatGPT, en AI-modell utviklet av OpenAI, er spesielt designet for å generere menneskelignende samtaler, og er ideell for digitale læringsplattformer.

 

Generelle bruksområder hvor kan AI og ChatGPT hjelpe bedrifter og learning&development:

 • Automatisering av administrative oppgaver: Effektivisering av tidkrevende prosesser.
 • Hyper-Personalisering: Tilpasser opplæring til individuelle behov og preferanser.
 • Generering av tilpasset innhold: Skaper relevant og engasjerende opplæringsinnhold.
 • Forretningsinnsikt, Analyse og Rapportering: Gir innsikt som forbedrer opplæringsstrategier og beslutningsprosesser.

La oss se dypere på noen av de nyeste trendene som utpeker seg:

Trend 1: Læringsveier/Learnings Paths kan personalisere og skreddersys ved hjelp av AI

I den moderne arbeidsplassen er det avgjørende å tilpasse opplæring og utvikling til hver enkelt ansatt. Her kommer AI-drevne personlige læringsveier inn som en game-changer, og tilbyr en skreddersydd tilnærming til profesjonell vekst og utvikling.

 

Individuelle behovsanalyser:
Kjernen i AI-drevet personlig læring ligger i teknologiens evne til å analysere individuelle behov. Ved å bruke avanserte algoritmer, kan AI-systemer evaluere en rekke parametere – fra tidligere læringshistorikk og ytelse til spesifikke ferdighetssett og karriereambisjoner. Denne informasjonen blir deretter brukt til å utvikle en unik læringsplan som er skreddersydd for hver enkelt ansatt.

 

Tilpasning av Læringsinnhold:
Etter å ha identifisert de individuelle behovene, tilpasser AI læringsinnholdet for å sikre at det er relevant og engasjerende for den enkelte. Dette kan omfatte utvalg av kursmoduler, interaktive oppgaver, og til og med anbefalte lesninger som samsvarer med den ansattes unike læringsstil og tempo. En slik tilpasning sikrer at hver ansatt får den mest relevante og effektive opplæringen mulig.

 

Måling av fremgang og justering:
En annen viktig aspekt ved personlige læringsveier er kontinuerlig overvåking og tilpasning. AI-systemene sporer den ansattes fremgang gjennom opplæringsmodulene, vurderer forståelsen og anvendelsen av kunnskapen, og justerer læringsveien etter behov. Dette sikrer at opplæringen forblir utfordrende, men oppnåelig, og at eventuelle kunnskapshull blir adressert raskt og effektivt.

 

Forbedring av engasjement og kunnskapsretensjon:
Ved å tilby tilpasset opplæring, øker AI-drevne læringsveier engasjementet. Når ansatte finner materiale relevant og tilpasset sine behov, er de mer tilbøyelige til å engasjere seg dypt i læringen. Dette fører ikke bare til en bedre læringsopplevelse, men også til økt kunnskapsretensjon, da materialet føles mer relevant og meningsfullt for den enkelte.

Trend 2: AI-drevne Chatbots og Virtuelle Assistenter:

AI-drevne chatbots og virtuelle assistenter spiller en stadig viktigere rolle i støtten til lærende, ettersom de integreres mer i ulike digitale læringsplattformer. Deres evne til å tilby øyeblikkelige svar på spørsmål er uvurderlig, spesielt i et læringsmiljø der rask tilbakemelding kan være avgjørende for forståelse og progresjon. Disse systemene er programmert til å gi presise og relevante svar, noe som hjelper brukerne med å løse tvil eller problemer nesten umiddelbart.

 

En annen nøkkelfordel med disse AI-drevne assistentene er deres tilgjengelighet 24/7. Dette betyr at uansett tid på døgnet, kan lærende få tilgang til assistanse. Denne funksjonen er spesielt viktig for fjernt og fleksibelt arbeid eller studier, der lærende kanskje ikke følger en tradisjonell 8-til-4-rutine.

I tillegg til å svare på spørsmål, tilbyr disse chatbots og assistenter også automatisert veiledning og navigasjon innen læringsplattformer. Dette kan inkludere hjelp med å finne spesifikke kursmaterialer, veiledning om hvordan man navigerer gjennom ulike deler av et kurs, eller til og med anbefalinger for videre studier basert på brukerens fremgang og interesser.

 

En viktig aspekt ved disse AI-drevne assistentene er deres evne til kontinuerlig læring og forbedring. Gjennom interaksjoner med brukere kan de tilpasse seg og bli mer effektive i å forstå og svare på brukernes behov. Dette sikrer at de blir mer nyttige og intuitive over tid, noe som forbedrer brukeropplevelsen betydelig.

 

Til slutt forbedrer AI-drevne chatbots og virtuelle assistenter læringsopplevelsen ved å ta hånd om repeterende og tidkrevende oppgaver, noe som frigjør tid for instruktører og kursutviklere til å fokusere på mer komplekse og kreative aspekter ved læringsdesign. Dette bidrar til en mer rik og engasjerende læringsopplevelse for medarbeider.

Trend 4:

Data-Drevet AI innsikt – Endelig mulig å måle effekter?

Kunstig intelligens (AI) og dens dataanalytiske evner tilbyr uvurderlig innsikt i lærende atferd og effektiviteten av kurs. Organisasjoner kan dra nytte av AI for å forbedre sine opplæringsprogrammer på følgende måter:

 

 1. Sporing av medarbeiders fremgang og identifisering av potensielle fallgruver:
  AI kan nøye spore progresjonen til hver enkelt lærende, identifisere områder der det er risiko for frafall eller mangel på engasjement, og ta proaktive skritt for å holde lærende motiverte og på sporet.
 2. Vurdere opplæringens ROI:
  Ved å analysere data kan organisasjoner måle hvordan opplæring påvirker den faktiske jobbytelsen. Dette kan omfatte forbedringer i produktivitet, økning i kvalitet på arbeidet, eller mer effektiv problemløsning.
 3. Optimalisere innhold og leveringsmetoder basert på Data-drevet innsikt:
  AI kan gi anbefalinger for å optimalisere kursinnhold og leveringsmetoder. Dette kan innebære å justere innholdet for å gjøre det mer relevant, endre formatet for å øke engasjementet, eller tilpasse undervisningsmetoder til individuelle læringsstiler.

 

Gjennom detaljert analyse og tilbakemeldinger, kan organisasjoner gjøre justeringer som ikke bare forbedrer læringsopplevelsen for den enkelte, men også øker den generelle effektiviteten og ROI av opplæringsinitiativer. Denne tilnærmingen sikrer at organisasjoner ikke bare lærer opp sine ansatte, men også lærer fra erfaringene for å skape et stadig bedre opplæringsmiljø.

Trend 5:

Innhold og lage kurs ved hjelp av AI:

AI-drevne verktøy spiller en stadig viktigere rolle i innholdsskaping for læring og utvikling. Disse verktøyene har kapasiteten til å:

 

 1. Generere personlig innhold basert på medarbeiderprofiler:
  AI kan analysere individuelle lærerprofiler, inkludert deres interesser, ferdighetsnivå, og læringshistorikk, for å generere skreddersydd opplæringsmateriale. Dette sikrer at innholdet ikke bare er relevant, men også engasjerende for hver enkelt bruker.
 2. Automatisk bruke relevante eksterne ressurser:
  Ved hjelp av AI kan systemer automatisk identifisere og inkludere eksterne læringsressurser som artikler, videoer, og studier som er relevante for kursinnholdet. Dette beriker læringsopplevelsen ved å integrere et bredt spekter av perspektiver og informasjon.
 3. Oversette og tilpasse innhold
  AI-verktøy kan oversette og tilpasse opplæringsmateriell for ulike språk og kulturer, noe som gjør dem tilgjengelige for et globalt publikum. Dette er spesielt viktig for multinasjonale organisasjoner som søker å tilby konsistent opplæring til ansatte i forskjellige regioner.

 

Med disse AI-drevne verktøyene kan organisasjoner raskt produsere og oppdatere opplæringsinnhold, sikre at det holder seg relevant og engasjerende, og tilby en mer tilpasset og effektiv læringsopplevelse. Denne tilnærmingen ikke bare sparer tid og ressurser, men bidrar også til å sikre at læringsinnholdet møter de høyeste standardene for kvalitet og relevans.

Sjekk ut Snappers eget AI verktøy for å lage digitale kurs: AI Content Creator – les mer her

Trend 6:

Og til slutt – AI-drevne Adaptive Læringssystemer: Fremtidens læringsmetoder og læringsplattformer?

I en verden hvor individuell tilpasning blir stadig viktigere, spiller adaptive læringssystemer en nøkkelrolle i utdanning og bedriftsopplæring. Disse systemene, drevet av kunstig intelligens (AI), tilbyr en mer dynamisk og effektiv tilnærming til læring ved å skreddersy opplæringsinnholdet til den enkelte lærendes behov og prestasjoner.

 

Kontinuerlig Kompetansevurdering:
En hoved funksjon i adaptive læringssystemer er deres evne til å utføre kontinuerlige vurderinger av brukerens kompetanse. Dette betyr at systemet konstant overvåker og analyserer brukerens interaksjoner, svar, og forståelse av opplæringsmateriellet. Denne dataen brukes til å forme en presis og oppdatert forståelse av hvor den enkelte bruker står i sitt læringsforløp.

 

Umiddelbar Tilbakemelding og justeringer:
Adaptive systemer skiller seg ut ved å tilby umiddelbar tilbakemelding. Når en bruker støter på vanskeligheter eller feil, reagerer systemet ikke bare med korreksjoner, men også med forklaringer og veiledning for å overkomme disse utfordringene. Dette elementet av umiddelbarhet i tilbakemeldingen hjelper brukeren med å forstå og rette feil i sanntid, noe som er avgjørende for effektiv læring.

 

Effektiv Ressursallokering:
Ved å identifisere hvilke områder brukeren sliter med, kan adaptive læringssystemer effektivt allokere ressurser og tid til disse emnene. Dette betyr at i stedet for en «one-size-fits-all» tilnærming, fokuserer systemet på å styrke svakhetene til den enkelte bruker. Resultatet er en mer målrettet og effektiv læringsprosess hvor tid og ressurser brukes der de trengs mest.

 

Tilpasning til Individuelle Behov:
Kjernen i adaptive læringssystemer er deres evne til å tilpasse seg den enkelte brukers spesifikke behov og krav. Dette inkluderer tilpasning av vanskelighetsgraden av oppgaver, typen av opplæringsmateriale som tilbys (for eksempel visuelle hjelpemidler for visuelle lærere), og tempoet i opplæringsforløpet. Ved å gjøre dette, sikrer systemet at hver bruker får en unik læringsopplevelse som er optimalisert for deres personlige læringsstil og evner.

 

Adaptive læringssystemer kan representere fremtiden for effektiv opplæring. Med deres evne til å tilpasse læringsopplevelsen til hver enkelt brukers behov, tilbyr disse systemene en mer personlig, engasjerende og effektiv læringsprosess. Enten det er i skolemiljøer eller i bedriftsopplæringsprogrammer, har disse systemene potensialet til å revolusjonere måten vi lærer på, og tilby en mer skreddersydd og effektiv vei til kunnskap og kompetanse

Annet innhold som kan interessere deg:

Immersive Learning

Hva er immersiv læring og hva er fordelene?
I det stadig skiftende opplæringslandskapet har immersiv læring vist seg som en kraftig metode for å heve læringsopplevelsen for medarbeidere.

Les »

Snapper inngår partnerskap med We Are Learning

Snapper og We Are Learning inngår partnerskap for å gjøre det lettere for bedrifter å skape engasjerende 3D-læringsinnhold som interaktive historier, simuleringer og animasjoner med Pixar-lignende kvalitet på minutter.

Les »