I forkant med kompetanseutviklingen

En av oppgavene til deg som er i #HR er å tilrettelegge for at #ledere enkelt kan følge opp ansattes #kompetanse, uten å kaste bort verdifull tid på å lete i gamle eposter for å skaffe seg oversikt.

En av oppgavene til deg som er i #HR er å tilrettelegge for at #ledere enkelt kan følge opp ansattes #kompetanse, uten å kaste bort verdifull tid på å lete i gamle eposter for å skaffe seg oversikt.

Se for deg at du leder en avdeling med 10 ansatte der du skal levere på virksomhetens mål på kort og lang sikt. De ansatte er fremoverlente, samtidig er oppgavene de utfører veldig krevende og de må stadig heve kompetansen sin for å ha den kompetansen som kreves.

«Stadig færre arbeidstakere opplever at de har tilstrekkelig kompetanse»
(YS arbeidslivsbarometer 2022)

Du som leder har satt deg som mål at dere skal ligge i forkant med kompetanseutviklingen, for å unngå brannslukking og uønskede hendelser, og levere i henhold til #kompetansestrategien i selskapet.

Dette starter med kontroll og innsikt i kompetansebeholdningen, og fundamentet fremover legges i utviklingssamtalen mellom deg og dine ansatte.

For å kunne nå disse målene er du helt avhengig av å ha gode verktøy.

I dagens video viser jeg hvordan ledere kan gjøre dette i Snapper.

Annet innhold som kan interessere deg:

Hvorfor er LXP-er nødvendige? Hva er et LXP-system og hva skiller de fra et LMS?

I dagens fartsfylte verden er kontinuerlig læring avgjørende for å ligge i forkant. Learning Experience Platforms (LXP`s) er designet for å gi et engasjerende og interaktivt læringsmiljø som hjelper bedrifter til å tilegne seg nye ferdigheter og kunnskaper. Dette innovative verktøyet har raskt blitt en viktig ressurs for organisasjoner som ønsker å fremme ansattes utvikling og øke effektiviteten.

Les »
LMS system Software

8 gode tips til å velge riktig LMS

Å velge riktig Learning Management System (LMS) for virksomheten din kan være utfordrende.
Her er noen steg du kan ta for å gjøre prosessen enklere slik at du ender opp med å gjøre det rette valget:

Les »

Webinar:

Hvordan kan AI og ChatGPT hjelpe HR og Learning med effektiv læring og kompetanseutvikling av ansatte?

Les »