I forkant med kompetanseutviklingen

En av oppgavene til deg som er i #HR er å tilrettelegge for at #ledere enkelt kan følge opp ansattes #kompetanse, uten å kaste bort verdifull tid på å lete i gamle eposter for å skaffe seg oversikt.

En av oppgavene til deg som er i #HR er å tilrettelegge for at #ledere enkelt kan følge opp ansattes #kompetanse, uten å kaste bort verdifull tid på å lete i gamle eposter for å skaffe seg oversikt.

Se for deg at du leder en avdeling med 10 ansatte der du skal levere på virksomhetens mål på kort og lang sikt. De ansatte er fremoverlente, samtidig er oppgavene de utfører veldig krevende og de må stadig heve kompetansen sin for å ha den kompetansen som kreves.

«Stadig færre arbeidstakere opplever at de har tilstrekkelig kompetanse»
(YS arbeidslivsbarometer 2022)

Du som leder har satt deg som mål at dere skal ligge i forkant med kompetanseutviklingen, for å unngå brannslukking og uønskede hendelser, og levere i henhold til #kompetansestrategien i selskapet.

Dette starter med kontroll og innsikt i kompetansebeholdningen, og fundamentet fremover legges i utviklingssamtalen mellom deg og dine ansatte.

For å kunne nå disse målene er du helt avhengig av å ha gode verktøy.

I dagens video viser jeg hvordan ledere kan gjøre dette i Snapper.

Annet innhold som kan interessere deg:

Hva er microlæring og hva er fordelene?

Microlearning er en læringsmetode som innebærer å lære i små, konsentrerte doser over korte perioder, som ofte tar sikte på å løse et spesifikt problem eller lære et bestemt konsept.

Les »

God onboarding av nyansatte

God onboarding av nyansatte er viktig av flere grunner. For det første kan det bidra til å øke tilfredsheten og motivasjonen hos nyansatte. Nyansatte som får en strukturert og tilpasset opplæring, føler seg verdsatt og inkludert i virksomheten, noe som kan bidra til å øke deres tilknytning til virksomheten og deres motivasjon for å gjøre en god jobb.

Les »

Guide: Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse Hold deg oppdatert

Full kontroll på kritisk og lovpålagt kompetanse kan være vanskelig. Riktig opplæring til rett tid til riktig medarbeider kan være utfordrende

Ved å laste ned guide samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. F.eks: e-bøker, artikler og invitasjoner til events. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy