En praktisk tilnærming til AI og ChatGPT i opplæring av ansatte

Kunstig intelligens (AI) og ChatGPT er på alles lepper om dagen. Men er vi godt nok forberedt på hvordan vi skal utnytte disse verdifulle tjenestene? Den økende interessen og tilgjengeligheten markerer et vendepunkt for praktisk bruk i bedrifter.

Det er høyst sannsynlig at du har hørt en eller hatt flere samtaler om kunstig intelligens (AI) og ChatGPT den senere tiden. Dette er et hett tema takket være nylige publikasjoner om imponerende (og noen ganger bekymringsfulle) AI-systemer. Innen kunstverdenen kan promptdrevne AI-verktøy som Midjourney skape fantastiske visuelle uttrykk på forespørsel. Tekstbasert ChatGPT kan også produsere ord, dikt, essays og til og med godt skrevet kode.

Selv om AI- og maskinlæringsstrategier har vært stille brukt i mange teknologiske systemer i flere tiår, kan denne økende interessen fra publikum markere et potensielt vendepunkt for praktisk bruk i bedrifter. Flere mennesker begynner nå å forholde seg til realiteten og den kommende allsidigheten til AI, og både positive og negative reaksjoner er uttrykt. Mens noen ser på det som en utrolig mulighet til å forbedre mange ulike områder, som for eksempel helse, utdanning og finans, er andre bekymret for den potensielle risikoen og konsekvensene av å gi maskiner stadig større rolle i samfunnet.

Uansett synspunkt, vil utviklingen av AI og ChatGPT fortsette å påvirke samfunnet i stadig større grad. Det er derfor viktig at vi forstår teknologien og dens konsekvenser og arbeider for å utvikle og regulere den på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Hvordan kan AI og ChatGPT påvirke læring i bedrifter?

Det er to viktige makrotrender som L&D-profesjonelle må holde øye med, uavhengig av om de er interessert i AI eller ikke: For det første synker andelen av mennesker som er ansatt som en prosentandel av befolkningen, og for det andre synker total produktivitet i arbeidsstyrken. Som et resultat er strategier for å beholde ansatte og tiltrekke seg talenter viktigere enn noen gang. Å holde på ansatte lenger, øke deres produktivitet og tiltrekke seg topp talent har alltid vært viktig, men med disse makrotrendene i betraktning, øker risikoen enda mer.

 

L&D-teamet har alltid hatt ansvaret for å forbedre ansattes oppbevaring og produktivitet, samt talentanskaffelse. Det som er nytt, er hvordan AI kan hjelpe dem å oppnå disse målene. L&D-teamet kan utnytte AI- og maskinlæringsverktøy for å forbedre driften på følgende måter:

 

 • Automatisering av oppgaver, som frigjør administrativ tid og forbedrer nøyaktigheten
 • Hyper-personalisering, som raskt matcher mennesker og behov
 • Generering av innhold. Dette emnet har fått mye oppmerksomhet i det siste. Du kan be ChatGPT om å gi deg 7 bloggemner om de største utfordringene innen faglig utvikling, og det vil gi deg gode forslag på noen få sekunder.
 • Konversasjonell forretningsinnsikt, analyse og rapportering: AI kan automatisere rapporteringsprosessen og finne prediktive mønstre i data.

 

Automatisering av oppgaver

AI og ChatGPT kan bidra til å automatisere kjedelige oppgaver i opplæringen av ansatte, noe som kan frigjøre tid og forbedre nøyaktigheten. Her er fem eksempler på dette:

 

 • Chatbots for å svare på vanlige spørsmål: Ved å bruke AI-drevne chatbots, kan ansatte få svar på vanlige spørsmål raskt og effektivt, uten at opplæringspersonell trenger å bruke tid på å svare på de samme spørsmålene om og om igjen.
 • Automatisk vurdering av kurs: Ved å bruke AI til å vurdere og gi tilbakemelding på kursoppgaver, kan opplæringspersonell spare tid på å gi tilbakemeldinger manuelt, og ansatte kan motta mer nøyaktig og konsistent tilbakemelding på arbeidet sitt.
 • Personalisert læring: Ved å bruke AI til å analysere ansattes data, kan opplæringspersonell tilpasse læringsopplevelsen til hver enkelt ansatt, basert på deres unike styrker og svakheter.
 • Automatisert påminnelser og varsler: Ved å bruke AI til å sende automatiserte påminnelser og varsler, kan opplæringspersonell spare tid og sikre at ansatte holder seg på sporet med sin opplæring.
 • Auto-tagging: Ved å bruke AI og ChatGPT kan opplæringsmateriell bli tagget automatisk basert på innholdet, emne og målgruppe. Dette kan bidra til å organisere og søke etter materiell mer effektivt.
 • Transcribing: Med AI og ChatGPT kan lyd- eller videomateriell bli transkribert automatisk til tekst. Dette kan spare tid og gjøre materiell mer tilgjengelig for personer som foretrekker å lese enn å lytte.
 • Translating: Ved å bruke AI og ChatGPT kan materiell oversettes automatisk til forskjellige språk. Dette kan bidra til å gjøre opplæringen mer tilgjengelig for et globalt publikum. Et eksempel på dette er Duolingo som bruker AI for å oversette språk i deres språkopplæringsplattform.
 • Search indexing: Med AI og ChatGPT kan opplæringsmateriell bli indeksert automatisk basert på innholdet. Dette kan bidra til å gjøre materiell mer søkbart og tilgjengelig. Et eksempel på dette er EdCast som bruker AI for å indeksere opplæringsmateriell og gi anbefalinger til brukere basert på deres interesser og behov.
 • Automatisering av transaksjonsprosesser: Med AI og ChatGPT kan administrative oppgaver knyttet til transaksjonsprosesser som påmeldinger, betalinger og sertifiseringer automatiseres.

Hyper-personalisering i Learning & Development

One-size-fits-all-løsninger blir ikke skapt fordi det er det folk ønsker. De blir skapt fordi de kan skaleres. De fleste vil ha nytte av 1:1-coaching og veiledning i stedet for en «one-size-fits-all»-tilnærming, men dette er ofte dyrt og uoverkommelig. AI og ML kan bidra til å redusere skaleringsproblemet ved å tilby hyperpersonalisering. Selv om det ennå ikke kan erstatte 1:1-coaching, kan teknologien filtrere ut mye av det unødvendige og irrelevante innholdet som eleven ikke ønsker eller trenger. Den kan også tilpasse seg brukerens atferd og dynamisk justere innholdet som respons.

 

 • Personalisert læring: Ved å bruke AI til å analysere ansattes data, kan opplæringspersonell tilpasse læringsopplevelsen til hver enkelt ansatt, basert på deres unike styrker og svakheter. AI-baserte adaptive læringsplattformer kan tilpasse opplæringsmaterialet og -prosessen basert på individuelle behov og preferanser. Ved å analysere data om en ansatts styrker og svakheter, kan disse plattformene tilby tilpassede kurs og læringsøkter som er skreddersydd for å forbedre deres spesifikke kunnskapsnivå.
 • Gamification: Spillbasert læring kan være en morsom og engasjerende måte å lære på, og AI kan bidra til å tilpasse spillbasert opplæring til hver enkelt ansatt. Ved å analysere en ansatts læringstilstand, kan AI foreslå spill som passer best for å forbedre deres kunnskapsnivå og ferdigheter.
 • Virtuell virkelighet: AI kan brukes til å skape virtuelle opplæringsmiljøer som ligner på 1:1-coaching, og gi ansatte muligheten til å trene på praktiske ferdigheter og scenarioer som er relevante for deres rolle. Ved å analysere data om en ansatts læringsstil og -preferanser, kan virtuelle treningsprogrammer tilpasses for å møte deres individuelle behov og bidra til mer effektiv læring og utvikling. AI kan tilby virtuell trening og simulering som ligner på 1:1-coaching, og gi ansatte muligheten til å trene på praktiske ferdigheter og scenarioer som er relevante for deres rolle.
 • Tilby personlig tilbakemelding og veiledning: AI kan bruke data for å tilby individuell tilbakemelding og veiledning til ansatte, selv om de er en del av en stor gruppe som tar opplæringen.
 • Tilpasse opplæring til endrede behov: AI kan analysere endringer i markedet eller organisasjonen og tilpasse opplæringsmateriellene for å sikre at ansatte er oppdatert og forberedt på endringer.
 • Tilby opplæring i sanntid: AI kan tilby opplæring i sanntid mens en ansatt arbeider, for eksempel ved å gi tips og råd om beste praksis eller foreslå alternative løsninger
 • Tilby muligheter for samarbeid: AI kan analysere samarbeidsmønstre og foreslå passende grupper eller partnere for ansatte å samarbeide med for å forbedre sine ferdigheter og prestasjoner.

Generering av innhold

AI og ChatGPT kan forbedre content generation innen opplæring og utvikling (L&D) i bedrifter ved å automatisere oppgaver som tekstgenerering, oversettelse og transkripsjon, og dermed redusere tid og kostnader knyttet til manuelle oppgaver. AI og ChatGPT kan også brukes til å generere interaktivt innhold, som spill og simuleringer, som kan øke engasjement og læringseffektivitet hos ansatte.

Nedenfor finner du konkrete eksempler på hvordan AI og ChatGPT kan brukes til content generation innen opplæring og utvikling (L&D) i bedrifter:

 

 • Skape automatiske sammendrag av store mengder tekstbasert informasjon som kan brukes til å skape komprimert og lettfordøyelig opplæringsmateriale.
 • Lage interaktive quiz- og øvingsoppgaver basert på eksisterende opplæringsmateriale for å gi ansatte mulighet for å repetere og teste kunnskapen sin.
 • Generere videoopplæringsmateriale ved hjelp av tekst og bilder som kan bidra til å engasjere ansatte og gi dem en visuell forståelse av emnene som blir behandlet.
 • Lage tilpassede kurs og treningsprogrammer for ansatte basert på deres unike læringsbehov og ferdighetsnivåer.
 • Kvalitetssikring: ChatGPT kan brukes til å sjekke om opplæringsmateriellet er oppdatert og relevant. Den kan også gi forslag til forbedringer og optimalisere innholdet i tråd med bedriftens L&D-strategi
 • Oversette eksisterende opplæringsmateriale til forskjellige språk ved hjelp av AI og ChatGPT som har evnen til å oversette tekst med høy nøyaktighet.
 • Automatisert oversettelse: ChatGPT kan brukes til å automatisere oversettelse av opplæringsmateriell til ulike språk, og dermed gjøre det tilgjengelig for et bredere publikum.
 • Lage automatiske svar på vanlige spørsmål fra ansatte om opplæringsprogrammer og prosedyrer, som kan bidra til å øke effektiviteten og redusere tidsbruken fra HR-avdelingen.
 • Generere automatiske oppdateringer til eksisterende opplæringsmateriale for å sikre at det alltid er oppdatert og relevant for ansatte.
 • Lage virtuelle opplæringsassistenter som kan svare på spørsmål fra ansatte og gi veiledning gjennom hele opplæringsprosessen.

Konversasjonell forretningsinnsikt

AI og ChatGPT kan brukes til å forbedre innsikt, rapportering og analyse innen opplæring og utvikling (L&D) i bedrifter ved å automatisere datainnsamling, -analyse og -rapportering, forbedre personaliseringen av opplæringen, øke forståelsen av brukeratferd og engasjement, evaluere opplæringsresultater og identifisere kunnskapshull og behov for opplæring. Dette kan føre til bedre beslutninger, mer effektiv opplæring og økt ROI for L&D-initiativer.

Her er noen konkrete eksempler på hvordan AI og ChatGPT kan brukes for å forbedre innsikt, rapportering og analyse innen opplæring og utvikling (L&D) i bedrifter:

 

 • Automatisering av rapportering: AI kan automatisere rapporteringsprosessen og generere regelmessige rapporter om ansattes prestasjoner og opplæringsresultater.
 • Identifisere kunnskapshull: AI og ChatGPT kan brukes til å analysere data og identifisere områder hvor ansatte trenger mer opplæring eller kunnskap.
 • Tilpasse opplæringen: AI kan brukes til å tilpasse opplæringsprogrammer og lage individuelle læreplaner for hver ansatt basert på deres kunnskap og behov.
 • Analyse av ansattes atferd: AI og ChatGPT kan brukes til å analysere ansattes atferd og identifisere mønstre som kan brukes til å forbedre opplæring og utvikling.
 • Tidsstyring av opplæring: AI kan hjelpe bedrifter med å planlegge og administrere opplæringsprogrammer mer effektivt, ved å identifisere de beste tidene og metodene for opplæring.
 • Effektiv evaluering: AI og ChatGPT kan brukes til å evaluere ansattes opplæringsresultater og gi umiddelbar tilbakemelding for å hjelpe dem med å forbedre prestasjonene sine.
 • Anbefalinger for opplæring: AI kan bruke dataanalyse for å gi anbefalinger om hvilke opplæringsprogrammer som vil være mest nyttige for hver ansatt.
 • Identifisere og fjerne flaskehalser: AI og ChatGPT kan brukes til å analysere data og identifisere flaskehalser som hindrer ansatte i å lære og vokse.
 • Overvåking av opplæringsprosessen: AI kan brukes til å overvåke ansattes opplæringsprosess og identifisere områder som krever forbedring.
 • Prediktiv analyse: AI og ChatGPT kan brukes til å gjøre prediktiv analyse og forutsi fremtidige opplæringsbehov basert på historiske data og trender.

 

Bedrifter som ønsker å implementere AI og ChatGPT i sin digitale læring bør først ha en klar forståelse av teknologien og dens muligheter og begrensninger. Det er viktig å identifisere klare mål og målgrupper for implementeringen og velge teknologien som passer best til disse behovene. Opplæring og støtte av ansatte som skal bruke teknologien er viktig, og personvernhensyn må ivaretas.

For bedrifter som ønsker å ta i bruk AI og ChatGPT i sin digitale læring, kan det være lurt å starte med mindre prosjekter og gradvis øke omfanget etter hvert som man blir mer komfortabel med teknologien. Det er også viktig å være åpen for tilbakemeldinger fra ansatte og justere implementeringen deretter.

Til syvende og sist kan AI og ChatGPT være verdifulle verktøy for bedrifter som ønsker å forbedre sin digitale læring og holde seg oppdatert i en stadig mer teknologisk avansert verden.

Annet innhold som kan interessere deg:

Immersive Learning

Hva er immersiv læring og hva er fordelene?
I det stadig skiftende opplæringslandskapet har immersiv læring vist seg som en kraftig metode for å heve læringsopplevelsen for medarbeidere.

Les »

Snapper inngår partnerskap med We Are Learning

Snapper og We Are Learning inngår partnerskap for å gjøre det lettere for bedrifter å skape engasjerende 3D-læringsinnhold som interaktive historier, simuleringer og animasjoner med Pixar-lignende kvalitet på minutter.

Les »